Zdjęcia z 4 Przeglądu Zespołów Aerobikowych
Szkół Podstawowych
miasta Lublin

Już po raz czwarty w naszej szkole odbył sie Przegląd Zespołów Aerobikowych Szkół Podstawowych miasta Lublin. Wzięło w nim udział 30 zespołów reprezentujących 14 lubelskich szkół podstawowych.

Dzięki pomocy pani dyrektor Elżbiety Satowskiej nauczyciele wychowania fizycznego (p. Małgorzata Zielińska, p. Lilla Tymczak i p. Wojciech Pojęta oraz p. Teresa Kubiak) mogli sprawnie przygotować i przeprowadzić bardzo widowiskowy przegląd zespołów tanecznych.
Oprócz uczestników imprezy w sali gimnastycznej pokazy zespołów podziwiali uczniowie SP 30 Lublin.