Podsumowanie oraz wręczenie nagród dla laureatów kampanii
"Zachowaj Trzeźwy Umysł"
 

 

 

 

         Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa Nr 30 w Lublinie zwyciężyła w konkursie „miniOLIMPIADA W Twojej Gminie” zorganizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

            Uroczystość finałowa tegorocznej kampanii odbyła się 10 września 2007 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie przy Wybrzeżu Gdyńskim 4.

            W uroczystości udział wzięły na zaproszenie  pani Agnieszka Kopiel – główny koordynator kampanii z ramienia samorządu gminnego, pani Elżbieta Satowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 30 w Lublinie i pani Ewa Drewniak – nauczyciel wychowania fizycznego.

            Podczas gali na ręce Pani Dyrektor Elżbiety Satowskiej został wręczony przez pana Piotra Adamskiego – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych certyfikat potwierdzający uzyskanie nagrody – przyznanie Szkole Podstawowej Nr 30 w Lublinie organizacji miniOlimpiady.

             Z całej Polski zostały wyróżnione tylko 3 gminy i jako jedyna nasza szkoła. Cała kampania przebiegała pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Komendy Głównej Policji, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Ministra Sportu i Turystyki.

            W Warszawie Pani Dyrektor otrzymała również listy gratulacyjne od pana Ryszarda Legutko - Ministra Edukacji Narodowej, pani Elżbiety Jakubiak – Ministra Sportu i Turystyki, pani Ireny Szewińskiej – Prezesa Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, członka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

            W uroczystości finałowej uczestniczył także pan Marek Kamiński – zdobywca dwóch biegunów, który wszystkim uczniom i nauczycielom Szkoły Podstawowej Nr 30 w Lublinie złożył swój autograf.