Szkoła ucząca się (SUS) to program dla szkół aktywnych
i zdecydowanych przeprowadzić skuteczne zmiany,
które doprowadzą do poprawy jakości i efektywności działania oraz nauczania.

""