CEL WYCHOWAWCZY

"Uczniowie wspierani przez nauczycieli
i rodziców podnoszą poziom kultury osobistej"

PLAN DZIAŁAŃ
w zakresie celu wychowawczego

rok szkolny 2008-20o9

rok szkolny 2009-2010
(I semestr)


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
INFORMACJE
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ukazały się dwa numery szkolnego pisemka Trzydziestkowy kulturomaniak. Jest ono dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły  www.sp30.lublin.pl

C:\Documents and Settings\Biblioteka\Moje dokumenty\Moje obrazy\Microsoft Clip Organizer\j0438273.wmfC:\Documents and Settings\Biblioteka\Moje dokumenty\Moje obrazy\Microsoft Clip Organizer\j0438273.wmf

Zapraszamy do obejrzenia wystawy znaków grzecznościowych wykonanych przez uczniów klas IV-VI na lekcjach informatyki. Znaki, wzorowane na znakach zakazu i nakazu z Kodeksu Drogowego, informują o tym, czego nie wolno robić na terenie szkoły i o tym, co jest mile widziane i akceptowane. Wybrane prace zostały wyeksponowane na piętrze (obok  pokoju nauczycielskiego.)

 

C:\Documents and Settings\Biblioteka\Moje dokumenty\Moje obrazy\Microsoft Clip Organizer\j0438273.wmfC:\Documents and Settings\Biblioteka\Moje dokumenty\Moje obrazy\Microsoft Clip Organizer\j0438273.wmf