Dnia 9 stycznia 2009 roku klasy młodsze SP 30 zorganizowały zbiórkę pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Towarzyszyły temu występy klas w ramach kareoke i loteria fantowa. Zbiórkę pieniędzy i loterię fantową zorganizowaliśmy również w czasie zabaw choinkowych w dniu 10 stycznia. Rodzice bardzo chętnie włączyli się w akcję. Każdy kto wykupił "serduszko" miał prawo do wzięcia udziału w loterii. Radość wszystkich była ogromna, bo, każdy los miał zapewnione fanty. Klasy I-III uzbierały na rzecz WoŚP kwotę 674 zł.