Instytut Sztuk Pięknych UMCS Wydział Artystyczny aleje Kraśnickie 2B

Uczniowie klas 4-6 - uczestnicy Koła Plastycznego z Panią Katarzyna Stanuch dnia 13 maja 2010r. brali udział w wycieczce na Wydział Artystyczny INSTYTUTU SZTUK PIĘKNYCH UMCS w Lublinie. Celem wycieczki było ; 1. rozwijanie twórczego myślenia poprzez działanie i własne doświadczenia. 2. Kształcenie umiejętności odbioru wytworów rzeźbiarza. 3. Bogacenie słownictwa poprzez wprowadzenie nowych pojęć i terminów plastycznych. 4. Pobudzani wrażliwości i kreatywnego myślenia u przyszłych odbiorców sztuki. W programie wycieczki było zwiedzanie pracowni Rzeźby, Grafiki i Malarstwa Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS, oraz wykład - pogadanka doktora rzeźby Zbigniewa Stanucha na temat : "Klasyfikacja rzeźby i techniki rzeźbiarskie a rzeźba w przestrzeni publicznej"

1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
6
6
6
7
8
9
10
11
12
dzieci z koła plastycznego na UMCS
I
K
pracownia rzeźby UMCS
prwcownia rzeźby monumentalnej UMCS
uczestnicy koła plastycznego na wydziale artystycznym UMCS
uczniowie koła plastycznego na wydziale artystycznym Instytutu Sztuk Pięknych_
w pracowni grafiki UMCS
w pracowni grafiki UMCS wydział artystyczny
w pracowni malarstwa UMCS
w pracowni rzeźby
w pracowni rzeźby UMCS
wydział artystyczny UMCS
zwiedzanie wydziału artystycznego
pokaz slajdów
 
loading