Międzyszkolny Konkurs Biblijny


  „BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI”

 

POD HONOROWYM PATRONATEM

Instytutu Nauk Biblijnych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

oraz Dzieła Biblijnego Imienia Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej

 

Protokół

II etap Międzyszkolnego Konkursu Biblijnego (zwanego dalej - konkursem), organizowany przez  Szkołę Podstawową Nr 30 w Lublinie przeprowadzono 4 marca 2010. Do konkursu przystąpiło 19 z 20 zgłoszonych przedstawicieli szkół podstawowych z miasta Lublina. >>>zdjęcia<<<

Celem konkursu było:

·                  Wprowadzenie w lekturę Pisma Świętego, kształtowanie umiejętności odbioru tekstów biblijnych;

·                  Zapoznanie z wybranymi fragmentami Pisma Świętego Starego i  No­wego Testamentu;

·                  Motywowanie uczniów do poznawania i przygotować do odbioru tekstów biblijnych;

·                  Wprowadzanie w podstawowe prawdy wiary Kościoła w oparciu o teksty biblijne;

·                  Wprowadzanie w związki Biblii, wiary i Kościoła z życiem narodu i  kultury chrześcijańskiej;

·                  Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy biblijnej;

·                  Stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a katechetom warunków twórczej pracy;

·                  Poszerzanie współdziałania katechetów w kształceniu uczniów;

·                  Inspirowanie uczniów do częstej lektury Pisma Świętego.

 

Zamierzone cele osiągnięto sprawdzając wiedzę uczniów różnymi metodami.

 

Rodzaj etapu

Punkty dla drużyny

1. Pytania dla każdego uczestnika

3

2. Cytaty z Pisma Świętego – uzupełnienie luk ( każdy uczestnik) – za każdą prawidłową odpowiedź 0.5 pkt.

6

3. Obrazy biblijne ( każdy uczestnik)

3

4.Wypracowanie z podkreśleniem związków frazeologicznych (praca w drużynie) – za każdą prawidłową odpowiedź 0.5 pkt.

5

5. Wyjaśnienie znaczeń związków frazeologicznych (każdy uczestnik)

3

6. Formy literackie (praca w drużynie)

5

 

Konkurs składał się z 6 części.

Do kolejnej części nie przechodziły 3 drużyny, które uzyskały najmniej punktów. Maksymalnie drużyna mogła uzyskać 25 punktów. Przewidziano dodatkowe zadania w celu wyłonienia zwycięzcy, jednak nie było takiej potrzeby.

Skład jury:

Przewodniczący: Ksiądz Profesor Mirosław Wróbel,

Członkowie:

Ks. Kanonik Proboszcz parafii Eugeniusz Szymański,

Ks. Wizytator Dekanalny ks. Wiesław

Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 Elżbieta Satowska,

Pani Pedagog Teresa Godlewska.

 

NR SZKOŁY

ILOŚĆ PUNKTÓW

MIEJSCE

SP 2

1

12

SP 3

14

6

SP 4

8

8

SP 7

18

4

SP 23

3

11

SP 24

1

12

SP 25

17

5

SP 27

1

12

SP 28

21,5

1

SP 29

13,5

7

SP 30

17

5

SP 31

8

8

SP 32

4

10

SP 39

17

5

SP 40

4

10

SP 42

7,5

9

SP 44

20

3

SP 46

X

X

SP 50

20,5

2

SP 51

1

12

 

I  miejsce zajęli uczniowie SP 28;

II miejsce zajęli uczniowie SP 50;

III miejsce zajęli uczniowie SP 44;

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
800 X 600
83 KB
800 X 600
70 KB
800 X 600
86 KB
800 X 600
62 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
800 X 600
67 KB
800 X 600
59 KB
800 X 600
79 KB
800 X 600
77 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
800 X 600
77 KB
800 X 600
77 KB
800 X 600
78 KB
800 X 600
87 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
800 X 600
63 KB
800 X 600
64 KB
800 X 600
67 KB
800 X 600
71 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
800 X 600
73 KB
800 X 600
69 KB
800 X 600
79 KB
600 X 800
70 KB
Click to enlarge Click to enlarge
800 X 600
74 KB
800 X 600
75 KB