Konkursy plastyczne
  • Dnia 25 maja 2010r. W Szkole Podstawowej Nr48 im. J. Piłsudskiego w Lublinie odbył się I Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt: "Moje Miasto Lublin malowane na szkle". Z naszej szkoły laureatkami zostały: w klasach 1-3 Ada Kosmala klasa 3b - uczennica Pani Niny Bielak; w klasach 4-6 Julia Lewandowska klasa 5b, Wiktoria Ostrowska klasa 5d - uczennice nauczyciela plastyki Katarzyny Stanuch.

  • Kolejne artystyczne sukcesy naszych uczniów to: W Konkursie Plastycznym pod patronatem Spółdzielni Mieszkaniowej Os. Nałkowskich - pt. "Babcia i Dziadek moim autorytetem" Grand Prix otrzymała Dominika Sobczyk z klasy 4b Nagrody exequo: Delekta Konrad klasa 6e, Adamek Jakub klasa 6e, Siemion Izabela klasa 6e, Zyśk Sandra klasa 6a, - uczniowie Pani Katarzyny Stanuch;

  • III Międzyszkolny Konkurs Plastyczny zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 42 im. K.I.Gałczyńskiego w Lublinie. Laureatką w klasach 4-6 została Wiktoria Jakubusek z klasy 4d - uczennica Pani K.Stanuch. Finalistami zostali: w klasach 1-3; Oliwia Wójcicka - uczennica Pani Hanny Kalisz- Adamek, Weronika Budzyńska - uczennica Pani Niny Bielak- Łuszczakiewicz w klasach 4-6, Kinga Majewska z klasy 4b - uczennica Pani K. Stanuch

  • X Konkurs Edycja Jubileuszowa Pod Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty "Człowiek niezwykłej miary" Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia Patronem Szkoły Podstawowej Nr 50 w Lublinie. Laureatką I-szego miejsca została Michalina Ostrowska z klasy 4d. Finalistami Bebrysz Elżbieta klasa 4e, Adamczyk Jakub klasa 6b, Pływacz Adrianna klasa 6e, Siemion Izabella klasa 6e.

Fotki z konkursu "Moje Miasto Lublin malowane na szkle"

Laureatki konkursu na wręczeniu nagród - Moje Miasto Lublin malowane na szkle
Nagrodzona praca Ady Kosmali klasa 3b
Nagrodzona praca Julii Lewandowskiej klasa 5e
Nagrodzona praca Wiktorii Ostrowskiej klasa 5d
Praca Julii Lewandowskiej laureatki w konkursie - Moje Miasto Lublin malowane_
Praca Mateusza Krzowskiego - Konkurs - Moje Miasto Lublin malowane na szkle
Praca Wiktorii Ostrowskiej Laureatki konkursu - Moje Miasto Lublin Malowane n_
pokaz slajdów
loading