Bezpieczny Internet 2010

Dnia 10 lutego 2010 roku odbyło się spotkanie podsumowujące udział szkoły w akcji promującej Dzień Bezpiecznego Internetu, który w tym roku w całej Europie obchodzony był pod hasłem: „Pomyśl zanim wyślesz”. Realizowane w bieżącym roku szkolnym w naszej szkole działania, miały na celu popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat świadomego, wolnego od zagrożeń korzystania z Internetu i ochrony prywatność (przede wszystkim swoich danych osobowych i innych poufnych informacji). Szkoła ma przyjemność brać udział w DBI po raz trzeci. Na wstępie, po powitaniu przybyłych gości, sala gimnastyczna została zamieniona w salę sądową, w której uczniowie przebrani w stroje sędziego, prokuratora i adwokata, przy udziale świadków, odegrali scenkę rozprawy sądowej nad komputerem i Internetem. Na wokandę wpłynął akt oskarżenia przeciwko komputerom, a zwłaszcza Internetowi o szerzenie zła oraz o to, że ich działalność przynosi same szkody. W trakcie rozprawy byli przesłuchiwani zarówno świadkowie oskarżenia jak i obrony, nie obyło się bez ostrych polemik między osobami prezentującymi odmienne poglądy. Prokurator z adwokatem zaprezentowali się jako wybitni oratorzy.  Przedstawiono prezentację multimedialną, która przypomniała zgromadzonym widzom zeszłoroczny montaż słowno-muzyczny, wystawiony w naszej szkole w ramach obchodów DBI. W tamtym roku udaliśmy się w świat bajek i baśni. Ta forma przekazu uczyła uczniów sumiennego przestrzegania zasad bezpiecznego Internetu, a także walki z cyberprzemocą. W trakcie rozprawy, jak przystało na prawdziwy sąd, miała miejsce przerwa, kiedy Wysoki Sąd udał się na naradę przed ogłoszeniem wyroku. W tym czasie zespół Sempre zatańczył do piosenki „Lubicie Internet”. Po przerwie sędzia ogłosiła wyrok mówiąc między innymi o tym, że „technika roztacza przed nami bardzo szerokie możliwości i perspektywy. Korzystanie z komputerów i Sieci ma swoje dobre i złe strony, a wybór należy zawsze do człowieka - podobnie jak w przypadku telewizji, prasy i książek czy filmów. W tym wypadku edukacja i wychowanie wymaga zaangażowania i współpracy wszystkich stron procesu wychowawczego – rodziców, nauczycieli oraz dzieci. Sędzia zakończyła rozprawę słowami: Wierzę, że będziecie się zawsze kierowali  przesłaniem ks. Józefa Klocha:

Pamiętajcie, że nie wszystko za drzwiami Internetu jest dobre, a uczcie się korzystać z tego co w nim najlepsze.
I tak wam nie starczy czasu, żeby zobaczyć wszystko to, co jest tam bardzo dobre!”.

Z tych względów sędzia umorzyła postępowanie o zlikwidowanie komputerów i Internetu.

Następnie pani Dyrektor Elżbieta Satowska podziękowała wszystkim zebranym za udział w tegorocznym Dniu Bezpiecznego Internetu.

Obraz 205
Obraz 207
Obraz 211
Obraz 217
Obraz 219
Obraz 221
Obraz 223
Obraz 225
Obraz 226
Obraz 229
Obraz 236
Obraz 241
Obraz 246
Obraz 249
Obraz 250
pokaz slajdów
 
loading