Jubileusz 145 lat Szkoły Podtawowej nr 30
i nadanie jej
imienia Króla Kazimierza Wielkiego

Dzień 27 maja 2011 roku na kartach kroniki Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie został zapisany jako dzień wyjątkowy. Tego dnia szkoła świętowała Jubileusz 145-lecia powstania połączony z uroczystością nadania jej imienia króla Kazimierza Wielkiego.O godzinie 1000 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego przy ulicy Nałkowskich 80 B rozpoczęła się uroczysta Msza św. celebrowana przez arcybiskupa Stanisława Wielgusa, który poświęcił nowy sztandar szkoły ufundowany przez Radę Rodziców. We Mszy św. uczestniczyli nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice oraz zaproszeni goście – przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty, przedstawiciele związków zawodowych, dyrektorzy lubelskich szkół. Swoją obecnością zaszczycili nas także przedstawiciele władz samorządowych – wiceprzewodniczący Rady Miasta Zbigniew Targoński oraz nasi radni: Elżbieta Dados, Jadwiga Mach, Leszek Daniewski i Sylwester Tułajew.

Po uroczystej mszy orszak złożony z pocztów sztandarowych, rycerzy, gości oraz społeczności szkolnej przeszedł do budynku szkoły przy ulicy Nałkowskich 110. Goście zatrzymali się na chwilę w holu głównym, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie popiersia patrona szkoły. Rzeźbę wykonał lubelski artysta – pan Zbigniew Stanuch, który  w tym wyjątkowym dla szkoły dniu, był również naszym gościem. Następnie wszyscy przeszli do sali gimnastycznej, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości: przekazanie Uchwały Rady Miasta o nadaniu imienia Szkole Podstawowej nr 30 w Lublinie przez przewodniczącego Rady – pana Piotra Kowalczyka, przybicie symbolicznych tarcz do nowego sztandaru szkoły oraz uroczyste przekazanie go uczniom. Reprezentanci uczniów z klas I-VI złożyli ślubowanie, a szkolny chór zaprezentował nowy hymn szkoły. Część oficjalną zakończyło odczytanie listów Prezydenta Miasta Lublin oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty skierowanych do społeczności szkolnej. List od pana Krzysztofa Żuka, Prezydenta Lublina przeczytała pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka - Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM, a list pana Krzysztofa Babisza – Kuratora Oświaty odczytała pani wizytator Anna Wojciechowska. Do słów zawartych w oficjalnych pismach obie panie dołączyły wiele serdecznych życzeń.

Następnie głos zabrała pani Elżbieta Satowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie im. Króla Kazimierza Wielkiego, która odczytała list otrzymany od Prezesa Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Szkoła przyjmując za patrona Kazimierza Wielkiego wyraziła swój akces przynależenia do towarzystwa skupiającego szkoły i instytucje noszące imię tego średniowiecznego władcy.

Pani Elżbieta Satowska serdecznie podziękowała wszystkim osobom przybyłym na uroczystość za udział, wsparcie i życzenia, a na pamiątkę tego znaczącego w historii szkoły dnia, uczniowie wręczyli gościom etui z pamiątkowymi medalami.

W części artystycznej uczniowie szkoły zaprezentowali gościom barwne przedstawienie o królu Kazimierzu i jego związkach z naszym miastem. Widowisko pt. „A gdyby tak król…” zostało bardzo wysoko ocenione przez zgromadzoną na sali publiczność.


       
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1090882
800 X 600
83 KB
P1090883
800 X 600
88 KB
P1090884
800 X 600
77 KB
P1090885
800 X 600
99 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1090886
800 X 600
97 KB
P1090887
800 X 600
94 KB
P1090888
800 X 600
103 KB
P1090890
800 X 600
85 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1090891
800 X 600
87 KB
P1090892
800 X 600
90 KB
P1090893
800 X 600
100 KB
P1090895
800 X 600
102 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1090896
800 X 600
91 KB
P1090897
800 X 600
89 KB
P1090898
800 X 600
92 KB
P1090899
800 X 600
106 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1090900
800 X 600
79 KB
P1090901
800 X 600
83 KB
P1090902
800 X 600
86 KB
P1090904
800 X 600
90 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1090906
800 X 600
106 KB
P1090907
800 X 600
100 KB
P1090909
800 X 600
101 KB
P1090910
800 X 600
100 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1090912
800 X 600
94 KB
P1090913
800 X 600
96 KB
P1090914
800 X 600
97 KB
P1090915
800 X 600
90 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1090916
800 X 600
92 KB
P1090917
800 X 600
91 KB
P1090920
800 X 600
76 KB
P1090921
800 X 600
96 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1090922
800 X 600
102 KB
P1090923
800 X 600
90 KB
P1090924
800 X 600
94 KB
P1090926
800 X 600
73 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1090928
800 X 600
64 KB
P1090929
800 X 600
97 KB
P1090930
800 X 600
82 KB
P1090931
800 X 600
91 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1090932
800 X 600
91 KB
P1090933
800 X 600
93 KB
P1090934
800 X 600
85 KB
P1090935
800 X 600
89 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1090936
800 X 600
75 KB
P1090937
800 X 600
93 KB
P1090938
800 X 600
92 KB
P1090939
800 X 600
100 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1090940
800 X 600
90 KB
P1090942
800 X 600
86 KB
P1090943
800 X 600
74 KB
P1090944
800 X 600
91 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1090945
800 X 600
82 KB
P1090947
800 X 600
89 KB
P1090948
800 X 600
91 KB
P1090949
800 X 600
81 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1090950
800 X 600
73 KB
P1090957
800 X 600
83 KB
P1090958
800 X 600
76 KB
P1090959
800 X 600
88 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1090960
800 X 600
74 KB
P1090962
800 X 600
101 KB
P1090963
800 X 600
100 KB
P1090966
800 X 600
79 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1090967
800 X 600
86 KB
P1090968
800 X 600
93 KB
P1090969
800 X 600
87 KB
P1090970
800 X 600
94 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1090971
800 X 600
97 KB
P1090972
800 X 600
93 KB
P1090973
800 X 600
98 KB
P1090974
800 X 600
92 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1090975
800 X 600
88 KB
P1090978
800 X 600
117 KB
P1090979
800 X 600
115 KB
P1090980
800 X 600
118 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1090981
800 X 600
114 KB
P1090982
800 X 600
103 KB
P1090983
800 X 600
107 KB
P1090984
800 X 600
95 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1090986
800 X 600
84 KB
P1090987
800 X 600
89 KB
P1090988
800 X 600
106 KB
P1090989
800 X 600
138 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1090990
800 X 600
134 KB
P1090991
800 X 600
127 KB
P1090992
800 X 600
141 KB
P1090996
800 X 600
88 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1090998
800 X 600
94 KB
P1090999
800 X 600
95 KB
P1100002
800 X 600
81 KB
P1100003
800 X 600
81 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1100004
800 X 600
86 KB
P1100005
800 X 600
94 KB
P1100006
800 X 600
88 KB
P1100007
800 X 600
84 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1100009
800 X 600
87 KB
P1100012
800 X 600
74 KB
P1100014
800 X 600
91 KB
P1100018
800 X 600
86 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1100019
800 X 600
88 KB
P1100021
800 X 600
99 KB
P1100023
800 X 600
117 KB
P1100024
800 X 600
110 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1100025
800 X 600
83 KB
P1100026
800 X 600
95 KB
P1100027
800 X 600
86 KB
P1100028
800 X 600
81 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1100029
800 X 600
95 KB
P1100030
800 X 600
95 KB
P1100031
800 X 600
96 KB
P1100032
800 X 600
94 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1100033
800 X 600
92 KB
P1100036
800 X 600
91 KB
P1100040
800 X 600
77 KB
P1100042
800 X 600
92 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1100043
800 X 600
102 KB
P1100044
800 X 600
88 KB
P1100047
800 X 600
88 KB
P1100048
800 X 600
95 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1100049
800 X 600
106 KB
P1100050
800 X 600
100 KB
P1100051
800 X 600
103 KB
P1100052
800 X 600
112 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1100053
800 X 600
94 KB
P1100055
800 X 600
95 KB
P1100057
800 X 600
87 KB
P1100059
800 X 600
79 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1100060
800 X 600
86 KB
P1100061
800 X 600
81 KB
P1100062
800 X 600
102 KB
P1100063
800 X 600
88 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1100064
800 X 600
88 KB
P1100065
800 X 600
70 KB
P1100066
800 X 600
85 KB
P1100067
800 X 600
85 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1100068
800 X 600
84 KB
P1100069
800 X 600
89 KB
P1100070
800 X 600
78 KB
P1100071
800 X 600
76 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1100072
800 X 600
83 KB
P1100073
800 X 600
86 KB
P1100074
800 X 600
81 KB
P1100075
800 X 600
83 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1100076
800 X 600
88 KB
P1100077
800 X 600
82 KB
P1100078
800 X 600
83 KB
P1100080
800 X 600
86 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1100081
800 X 600
78 KB
P1100082
800 X 600
72 KB
P1100084
800 X 600
95 KB
P1100085
800 X 600
103 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1100086
800 X 600
98 KB
P1100087
800 X 600
98 KB
P1100088
800 X 600
94 KB
P1100089
800 X 600
99 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1100090
800 X 600
81 KB
P1100091
800 X 600
96 KB
P1100092
800 X 600
102 KB
P1100094
800 X 600
90 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1100095
800 X 600
93 KB
P1100096
800 X 600
93 KB
P1100098
800 X 600
108 KB
P1100100
800 X 600
100 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1100101
600 X 800
98 KB
P1100102
600 X 800
87 KB
P1100103
600 X 800
88 KB
P1100104
600 X 800
94 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1100105
600 X 800
94 KB
P1100106
600 X 800
88 KB
P1100107
600 X 800
83 KB
P1100108
800 X 600
91 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1100109
800 X 600
92 KB
P1100110
800 X 600
92 KB
P1100111
800 X 600
94 KB
P1100112
800 X 600
87 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1100113
800 X 600
88 KB
P1100114
800 X 600
91 KB
P1100115
800 X 600
97 KB
P1100116
800 X 600
96 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1100117
800 X 600
99 KB
P1100118
800 X 600
86 KB
P1100119
800 X 600
67 KB
P1100120
600 X 800
93 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1100121
600 X 800
114 KB
P1100122
600 X 800
74 KB
P1100123
800 X 600
96 KB
P1100124
800 X 600
65 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1100125
800 X 600
96 KB
P1100126
800 X 600
94 KB
P1100127
800 X 600
91 KB
P1100128
800 X 600
89 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1100129
800 X 600
88 KB
P1100130
800 X 600
100 KB
P1100131
800 X 600
105 KB
P1100132
800 X 600
99 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1100133
800 X 600
104 KB
P1100134
800 X 600
102 KB
P1100135
800 X 600
96 KB
P1100136
800 X 600
77 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
P1100142
800 X 600
98 KB
P1100145
800 X 600
87 KB
P1100160
800 X 600
84 KB
P1100205
800 X 600
125 KB