Szkoła z klasą 2.0


Idź do treści

ZADANIA

Projekt 2.0 w ramach programu Szkoła z klasą 2.0:
"Szlakiem legend i zabytków Lublina"


"Jak cię nie lubić, o stary nasz grodzie!
Gdy w tobie przeszłość tak głęboko drzemie
I gdy mąż, znikły w pradziejów pochodzie,
Tym fundamentom dał "Lublin" na imię..."
Edmund Znatowicz


"Szlakiem legend i zabytków Lublina" to projekt międzyprzedmiotowy, który będzie realizowany przez wszystkich nauczycieli uczestniczących w programie Szkoła z klasą 2.0.
Pomysł na projekt realizujący zagadnienia z regionalizmu zrodził się spontanicznie na spotkaniu dotyczącym omawiania kolejnego zadania Szkoły z klasą, ponieważ zajęcia z regionalizmu kształcą odpowiednie postawy uczniów, poczucie własnej tożsamości, uczą miłości do Ojczyzny poprzez przywiązanie do Lublina i regionu. Przygotowują do twórczego i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, uczą zrozumienia ludzi o innych tradycjach i kulturze. Uczniowie uczą się samodzielnie wyrażać swój stosunek, uczucia do swojej "Małej Ojczyzny".
Realizując treści regionalizmu korzystamy nie tylko z metod opartych na bezpośrednim kontakcie dziecka ze środowiskiem, ale też i na pośrednim zapoznawaniu uczniów z informacjami internetowymi i zbiorami bibliotecznymi. Podejmując zadania przewidziane w projekcie uczniowie będą wykorzystywali nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne TIK, technologie, związane z tworzeniem, utrwalaniem, przekazem, przetwarzaniem i zarządzaniem informacją.
Dzieci łatwiej uczą się, gdy informacje są im przekazywane w atrakcyjnej, multimedialnej formie: tekst, grafika, animacja, dźwięk, obraz i video, a komputer jest traktowany jako narzędzie służące do przekazywania informacji. Dlatego w naszym projekcie nie zabraknie relacji z wycieczek w formie filmu, wirtualnych spacerów po naszym mieście w formie prezentacji multimedialnych, stron internetowych, prac literackie pisanych w edytorach tekstu, dokumentów łączących tekst i grafikę. Uczniowie do realizacji zadań będą wykorzystywali programy i aplikacje komputerowe. Z doświadczenia wiemy, że uczniowie bardzo chętnie przygotowują prace w formie elektronicznej, wykorzystują komputer i sieć Internet do uczenia się, pogłębiania wiedzy.


Cele ogólne projektu:
1. Popularyzacja wiedzy o regionie w powiązaniu z faktami historycznymi w Polsce.
2. Kształcenie poczucia przynależności do "małej ojczyzny".
3. Korzystanie z TIK podczas realizacji zadań projektu.
4. Doskonalenie pracy w grupach, zespołach.Osoba odpowiedzialna - Treści nauczania - Zadania dla uczniów

1.
Barbara Kosmala, Joanna Poniatowska ­ Poznanie sylwetki Kazimierza Wielkiego. Przybliżenie uczniom miejsc związanych z Kazimierzem Wielkim.

  • Zebranie informacji w Internecie i przygotowanie prezentacji multimedialnej przez uczniów klas VI pt.: "Śladami Kazimierza Wielkiego na Lubelszczyźnie"

2. Weronika Lameńska ­ Przybliżenie postaci Kazimierza Wielkiego - patrona naszej szkoły.

  • Nakręcenie filmu z inscenizacji "Kazimierz, naprawdę Wielki" udostępnienie całej społeczności szkolnej na godzinach wychowawczych.

3. Anita Huzarek - Gwardjak, Iwona Drozdowska - Orłowska ­ Znaczenie legend dla poznania historii Lublina. Najpopularniejsze legendy lubelskie.

  • Prezentacja lubelskich legend.
  • Przygotowanie folderu reklamującego najpopularniejsze lubelskie legendy.

4. Magdalena Stafińska, Wojciech Pojęta ­ Herb miasta. Przybliżenie uczniom miejsc, w których możemy znaleźć lubelskiego koziołka: " Koziołek nie tylko w herbie".

  • Nakręcenie filmu z wycieczki: "Szlakiem koziołka lubelskiego w Lublinie".
  • Zastosowanie translatora do tłumaczenia tekstów na język angielski, modyfikowanie tłumaczeń.

5. Joanna Dębska - Pomniki przyrody w Lublinie.

  • Szlakiem pomników przyrody w naszym mieście.
  • Przygotowanie albumu z mapą: "Pomniki przyrody w Lublinie".

6. Aleksandra Krzyżanowska ­ Przybliżenie uczniom sylwetek kompozytorów pochodzących z Lublina. Współczesne zespoły muzyczne z Lublina.

  • Nakręcenie filmu amatorskiego z wycieczka po Lublinie: "Poszukiwanie muzyków Koziego Grodu i ulic, których patronami są muzycy Lubelszczyzny".
  • Przygotowanie folderów dotyczących współczesnych zespołów muzycznych z Lublina, wyszukanie w Internecie najpopularniejszych utworów.Strona główna | O PROJEKCIE | KODEKS 2.0 | ZADANIA | BLOGI | PRZYJAZNE STRONY | PLIKI | GALERIA | FESTIWAL2,0 | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego