Grupa O „a” Uczestniczyła w apelu kończącym ogólnopolski projekt edukacyjny pt: „Pozwólmy zwierzętom żyć tam gdzie się urodziły”. Celem kampanii była zmiana postaw społecznych poprzez podniesienie świadomości i wiedzy uczniów szkół podstawowych na temat problemu ginących gatunków zwierząt - pogłębienie wiedzy na temat wpływu działalności człowieka na świat przyrody oraz zmniejszenie zapotrzebowania na egzotyczne gatunki zwierząt trzymane w warunkach domowych. Apel prowadziła pani Justyna Iwanicka, Hanna Adamek – Kalisz i Justyna Wiśniewska. Na apelu oglądaliśmy prezentację multimedialną stworzoną przez panie prowadzące na temat gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem. Podsumowaniem apelu było wręczenie dyplomów i nagród uczniom, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym.

IMG_42891 IMG_42962 IMG_42983 IMG_43005 IMG_43046 IMG_43054