Oddział Przedszkolny - "0"


Idź do treści

TIK

Pełny ekranWsteczPlayDalej

W tym roku wychowawczynie oddziałów przedszkolnych wraz z podopiecznymi biorą udział w projekcie "Szkoła z Klasą 2.0"
W tym projekcie szczególną uwagę zwracamy na umiejętne wykorzystywanie technologii informacyjno komunikacyjnej w procesie dydaktyczno-wychowawczym.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego