Szkola z klasa 2,0 - edycja 2013


Idź do treści

festiwal 2.0

Szkolny Festiwal Projektów
w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Szkolny Festiwal 2.0 czyli Festiwal Projektów realizowanych w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie przy ul. Nałkowskich 110 odbył się 6 czerwca 2013 r. Szkolny Festiwal Projektów stał się ważnym wydarzeniem w życiu społeczności szkolnej ił ujęty w planie pracy szkoły.
Efekty pracy zespołów uczniowskich klas IV – VI realizujących projekt „Z TIK-iem po zdrowie” prezentowane były w małej sali gimnastycznej. Uroczystość podzielona była na trzy tury trwające po dwie godziny lekcyjne każda, pierwsza dla uczniów klas IV, druga dla VI i trzecia dla uczniów klas V. Sala w tym dniu wyposażona była w projektor, duży ekran i sprzęt nagłaśniający.
Młodsi uczniowie klas 0 – III prezentowali efekty swojej pracy w obszernym holu dla świetlic klas młodszych, wyposażonym również w projektor i ekran.
Wszyscy nauczyciele, którzy przystąpili do programu Szkoła z klasą 2.0 zaangażowali się wFestiwalu 2.0:
pani Elżbieta Satowska - Dyrektor szkoły:Joanna Poniatowska - Koordynator projektu, Wojciech Pojęta – administrator i moderator strony internetowej szkoły, Iwona Drozdowska – Orłowska, Barbara Kosmala, Magdalena Stafińska, Anita Huzarek – Gwardjak, Joanna Dębska, Aleksandra Krzyżanowska, Maristella Lucyna Zgrzendek, Zofia Dzięcioł, Justyna Wiśniewska, Klaudia Gołoś – Robak, Agnieszka Jędrzejowska – Grudka, Justyna Iwanicka, Izabela Litwin, Małgorzata Strzelec Matuszkiewic, Justyna Michalska.

Motywem przewodnim tegorocznego Festiwalu 2.0 są słowa Macieja Demela:

„Zdrowie, to nie dar niebios dany raz na zawsze.
Nad nim trzeba pracować i praca ta ma charakter pedagogiczny"


Głównym celem projektu Z TIK-iem po zdrowie jest kształcenie postaw prozdrowotnych, poszerzenie wiadomości dotyczących związku żywienia ze zdrowiem człowieka, korzystanie zpodczas realizacji zadań wynikających z projektu, doskonalenie pracy w grupach, zespołach, rozwijanie talentów i zainteresowań u dzieci.
Festiwal Projektów w klasach IV – VI rozpoczęła p. Joanna Poniatowska – koordynator projektu. Podczas Festiwalu 2.0 w SP 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego poznaliśmy efekty pracy dziewięciu zespołów uczniowskich, którzy podą nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013 zrealizowali wszystkie zadania przewidziane w projekcie międzyprzedmiotowym „Z TIK-iem po zdrowie”. Zespół I pracujący pod kierunkiem p. Iwony Drozdowskiej – Orłowskiej i p. Jolanty Żukowskiej przedstawił projekt „Licz kalorie”. Liderzy zespołu drugiego „Gotuj z” pracujący pod kierunkiem p. Anity Huzarek – Gwardjak pokazali dwujęzyczny film: Jak wykonać sałatkę grecką. Przedstawiciele zespołu trzeciego pracującego pod kierunkiem p. Joanny Dębskiej przedstawili prezentację i opowiedzieli w jaki sposób został założony Ogródek EKO. Liderzy zespołu czwartego pracującego pod kierunkiem p.Stafińskiej i p. Wojciecha Pojęty nakręcili film pokazujący gdzie można kupić oraz zjeść ekologiczną żywność. Reprezentantki zespołu piątego pracującego pod kierunkiem s. Maristelli Lucyny Zgrzendek zapoznały nas z Wielkopostnymi izwyczajami żywieniowymi dawniej i dziś. Liderzy zespołu szóstego pracującego pod kierunkiem p.Krzyżanowskiej i p. Zofii Dzięcioł opowiedzieli o działaniach, które doprowadziły do powstania filmików „Na śniadanie”, „Muzyka od kuchni”, „Wersal przy stole”„Nakrywamy do stołu”.
Festiwal 2.0 w klasach 0-III rozpoczęła pani wicedyrektor, a następnie zaprezentowane zostały efekty pracy kolejnych trzech zespołów. Zespół pracujący pod kierunkiem p.Jędrzejowskiej-Grudki i p. Justyny Michalskiej przedstawił prezentację multimedialną „Rusz się”. Zespół pracujący pod kierunkiem p. Justyny Wiśniewskiej iIwanickiej zaprezentował projektu "Żyj zdrowo i jedz kolorowo". Kolejna prezentacja projektu "Szkoła Zdrowia dla rodziców" realizowanego przez p. Klaudię Gołoś iIzabelę Litwin zakończyła Szkolny Festiwal Projektów w naszej szkole.

Uczniowie doskonale sobie poradzili z publiczną prezentacją i omówieniem projektów. Wszystkie prezentacje, filmy, albumy, foldery bardzo podobały się uczniom naszej szkoły. Prezentacje i filmy były bardzo dobrze przygotowane, nie było problemów technicznych z pokazem i z obsługą sprzętu komputerowego: laptop, projektor, sprzęt nagłaśniający w tym ibezprzewodowe, programy i aplikacje komputerowe. Wszyscy liderzy prezentujący efekty pracy swoich grup zostali nagrodzeni brawami.Powrót do treści | Wróć do menu głównego