Szkola z klasa 2,0 - edycja 2013


Idź do treści

o projekcie

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła: Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie po raz drugi przystąpiła do programu „Szkoła z klasą 2.0”. Program jest częścią akcji „Szkoła z klasą” prowadzonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Gazetę Wyborczą pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agory.
Już kolejny rok wdrażamy na swoich lekcjach TIK. W ubiegłym roku szkolnym uczestniczyliśmy w pilotażu Szkoły z klasą 2.0. W bieżącym roku szkolnym będziemy kontynuowali wdrażanie TIK na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, będziemy wykorzystywali nowoczesną bazę informatyczną jaką dysponuje szkoła, tak aby lekcje były ciekawe i przyczyniły się do rozwijania zainteresowań uczniów iwyników nauczania.

W projekcie uczestniczą nauczyciele różnych przedmiotów:

 • pani Elżbieta Satowska - Dyrektor szkoły:
 • p. Joanna Poniatowska - Koordynator projektu
 • p. Wojciech Pojęta – administrator i moderator strony internetowej szkoły
 • p. Iwona Drozdowska – Orłowska
 • p. Barbara Kosmala
 • p. Magdalena Stafińska
 • p. Anita Huzarek – Gwardjak
 • p. Joanna Dębska
 • p. Aleksandra Krzyżanowska
 • s. Maristella Lucyna Zgrzendek
 • p. Zofia Dzięcioł
 • p. Justyna Wiśniewska
 • p. Klaudia Gołoś – Robak
 • p. Agnieszka Jędrzejowska – Grudka
 • p. Justyna Iwanicka
 • p. Izabela Litwin
 • p. Małgorzata Strzelec Matuszkiewicz
 • p. Justyna Michalska


W listopdzie 2012 r. wszyscy uczniowie naszej szkoły zostali poinformowani przez wychowawców klas o przystąpieniu do kolejnej edycji programu Szkoła z klasą 2.0. Zostali zapoznani z celem programu, a także zagadnieniami do przemyślenia, na podstawie których miała nastąpić weryfikacja funkcjonującego w naszej szkole kodeksu szkolnego. Kolejnym etapem były debaty klasowe przeprowadzone na godzinach wychowawczych we wszystkich klasach I – VI naszej szkoły. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem dzieci. Lekcje w klasach wprzyjęły formę „Uczmy innych” albo „odwróconej lekcji”.
Do rozpropagowania tak ważnego wydarzenia w życiu społeczności szkolnej jakim jest debata szkolna, zaangażowali się przedstawiciele Samorządu Szkolnego. Wzorem ubiegłego roku, wszystkich uczniów biorących udział w panelu obowiązywał odświętny strój szkolny: biała bluzka (koszulka) i kamizelka z logo szkoły.
W środę 12 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie odbyła się debata szkolna, której przewodniczyła pani Joanna Poniatowska - koordynator programu Szkoła z klasą 2.0. Na debatę przybyli przedstawiciele klas i zajęli miejsca wokół owalnego stołu, co zdecydowanie ułatwiło dyskusję nad kodeksem 2.0.
Moderatorami panelu szkolnego Szkoły z Klasą 2.0 byli: Agnieszka Michałowska, Julia Kantor i Patryk Suszek. To oni przygotowali prezentację multimedialną i pytania dotyczące siedmiu zagadnień, wokół których toczyła się dyskusja:

 • Ucz i ucz się z TIK.
 • Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie.
 • Nie kradnij i nie daj się okraść.
 • Komunikujmy się.
 • Komputery pod ręką.
 • Bądź bezpieczny w sieci.
 • Naucz tego dorosłych.

Dyskusja była merytoryczna, uczniowie stwierdzili, że szkoła jest bardzo dobrze wyposażona, a z chwilą przystąpienia do programu „Szkoła z klasą 2.0”, zaobserwowali, że w większości sal lekcyjnych został na stałe zamontowany komputer i projektor i że jest on wykorzystywany przez nauczycieli na zajęciach lekcyjnych. Uczniowie jednomyślnie zadecydowali, że punkt pierwszy kodeksu 2.0 pozostanie bez zmian: Korzystamy z TIK podczas zajęć lekcyjnych i odrabiania prac domowych. Poszerzamy w ten sposób swoją wiedzę i umiejętności.
Po przedyskutowaniu drugiego zagadnienia uczniowie stwierdzili jednomyślnie, że punkt drugi kodeksu pozostanie bez zmian: Wiadomości uzyskane ze stron internetowych sprawdzamy z wiarygodnymi źródłami.
Dyskusja dotycząca trzeciego zagadnienia wykazała, że uczniowie naszej szkoły rozumieją, że nie należy przywłaszczać sobie materiałów z Internetu. Uczniowie wykorzystując materiały z Internetu zawsze podają ich źródło (adres strony lub autora). Stwierdzili, że tworząc materiały multimedialne przestrzegają praw autorskich, podają bibliografię i netografię. Trzeci punk został jednomyślnie przyjęty bez zmian: Nie przywłaszczamy sobie materiałów z Internetu, a jeżeli są one wykorzystywane to zawsze należy podać źródło (adres strony lub autora). Szanujemy prawa autorskie.
Dyskusja wokół kolejnego zagadnienia wykazała, że uczniowie znają zasady netykiety dla kont pocztowych, komunikatorów. Rozumieją, że należy tych zasad przestrzegać w czasie sieciowych rozmów i korzystania z poczty elektronicznej. Punkt czwarty kodeksu 2.0 został przyjęty bez zmian: Przestrzegamy zasad netykiety podczas komunikowania się z innymi użytkownikami Internetu. Nikt z uczniów nie sprzeciwiał się zapisom w statucie szkoły dotyczącym rozmów przez telefon: „nauczyciele i uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych podczas lekcji”.
Uczniowie mieli rożne zdania na temat kolejnego punktu kodeksu 2.0: Korzystamy z komputerów według indywidualnych potrzeb uczniów w bibliotece, pracowni komputerowej zgodnie z opracowanym harmonogramem. Na koniec uczniowie stwierdzili, że punkt ten powinien zostać zmieniony. W trakcie dyskusji została wypracowana propozycja zmiany: Z komputerów wkorzystamy tylko w celach naukowych.
Dalsza część dyskusji wykazała, że uczniom naszej szkoły są bardzo dobrze znane z lekcji informatyki zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci. Rozumieją, że powinni stosować zasady bezpiecznego korzystania z Internetu (posługiwać się nickiem, nie podawać danych osobowych, nie udostępniać swoich zdjęć, filmów, nie ufać osobom poznanym przez Internet, nie umawiać się z takimi osobami). Punkt szósty kodeksu 2.0 został bez zmian: Stosujemy zasady bezpiecznego korzystania z Internetu (posługujemy się nickiem, nie podajemy danych osobowych, nie udostępniamy swoich zdjęć, filmów, nie ufamy osobom poznanym przez Internet, nie umawiamy się z takimi osobami).
Kończąc dyskusję nad kodeksem 2.0 uczniowie stwierdzili, że powinni być partnerami dorosłych w stosowaniu TIK.
Na zakończenie debaty szkolnej młodzi moderatorzy przygotowali Quiz dla uczniów naszej szkoły. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w tej zabawie.

Wersja robocza Kodeksu 2.0

 • Korzystamy z TIK podczas zajęć lekcyjnych i odrabiania prac domowych. Poszerzamy w ten sposób swoją wiedzę i umiejętności.
 • Wiadomości uzyskane ze stron internetowych sprawdzamy z wiarygodnymi źródłami.
 • Nie przywłaszczamy sobie materiałów z Internetu, a jeżeli są one wykorzystywane to zawsze należy podać źródło (adres strony lub autora). Szanujemy prawa autorskie.
 • Stosujemy zasad netykiety podczas komunikowania się z innymi użytkownikami Internetu.
 • Z komputerów w bibliotece korzystamy tylko w celach naukowych.
 • Stosujemy zasady bezpiecznego korzystania z Internetu (posługujemy się nickiem, nie podajemy danych osobowych, nie udostępniamy swoich zdjęć, filmów, nie ufamy osobom poznanym przez Internet, nie umawiamy się z takimi osobami).
 • Będziemy partnerami dorosłych w korzystaniu z TIK.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego