Realizacja projektu „Od grosika do złotówki” w klasie II b

grosik

DSC04191 DSC04192 DSC04194 DSC04195
Przygotowania do podróży z Grosikiem
W grudniu 2013r. wychowawca klasy pani Helena Bartnik zapoznała rodziców z projektem. Rodzice dostali ulotki i zostali poinformowani o tym, że angażują się w edukację finansową, pełnią rolę wspierającą nauczyciela, analizują dzienniki podróży i rozmawiają z dziećmi. Impulsem do rozmów po każdych zajęciach były naklejki na mundurku ucznia. Na naklejkach były zdania dotyczące tematyki podróży i stymulujące rodziców do rozmowy.
Uczniowie zostali zapoznani z postacią Grosika, nauczyły się piosenki „Od grosika do złotówki”, która towarzyszyła w międzygalaktycznych podróżach. Dzieci zaprojektowały i wykonały rakiety.
Od stycznia do czerwca dzieci odbywały podróże na różne planety. Podróżom towarzyszyła piosenka, zabawy, wykonywanie prac plastyczno-technicznych, uzupełnianie dziennika podróży na każdą planetę.
STYCZEŃ
Podróż na planetę Grosik.
Podczas tej podróży uczniowie poznali znaczenie pojęć: moneta, banknot, nominał, bilon, awers, rewers, złoty, grosz. Doskonalili umiejętności przeliczania pieniędzy korzystając z pięknych pomocy dydaktycznych. Utrwalili sposoby bezpiecznego zachowania się podczas ferii zimowych. Wykonali grosikowe czapki. Tematyka zajęć pozwoliła uświadomić dzieciom znaczenie pieniędzy w życiu rodziny.
LUTY
Podróż na planetę Portfelik
Uczniowie zapoznali się z pracą ludzi, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo oraz z możliwościami zarabiania i koniecznością szanowania pieniędzy. Dzieci wykonały składane portfeliki, w których chętnie przechowywały swoje pieniądze.
MARZEC
Podróż na planetę Skarbonka
Podczas tej podróży rozmawialiśmy o oszczędzaniu i przechowywaniu pieniędzy. Dzieci obejrzały ciekawy film o tym, jak dawniej przechowywano pieniądze. Film był inspiracją do dyskusji – gdzie i jak bezpiecznie przechowywać pieniądze. Tematyka zajęć poruszała też kwestie dotyczące ochrony zdrowia.
KWIECIEŃ
Podróż na planetę Zabawka
Podróż po planecie Zabawka poświęcona była zagadnieniu wpływu reklamy na decyzje dziecka jako konsumenta. Dzieci dyskutowały o bezpiecznych i niebezpiecznych zabawkach, o tym że kupujemy to co jest najbardziej potrzebne. Tematyka zajęć kształtowała postawę sprzyjającą aktywnemu uczestniczeniu w życiu rodziny i podejmowaniu samodzielnych decyzji. Uczniowie poznali zasady bezpiecznej jazdy na rowerze i bezpiecznej zabawy na placu zabaw.
MAJ
Grosikowa majówka
Podczas tej podróży uczniowie poszerzyli i utrwalili wiedzę dotyczącą ochrony środowiska, segregacji odpadów, oszczędzania przyrody, a przez to oszczędzania środków domowego budżetu.
CZERWIEC
Podróż na planetę Parasol
Ta podróż poszerzyła wiedzę uczniów na temat bezpiecznego spędzania wakacji, bezpiecznego przechowywania pieniędzy podczas wyjazdów na obozy i kolonie letnie oraz racjonalnego wydawania pieniędzy, rozważnego dokonywania wakacyjnych zakupów. Doskonalona była umiejętność przeliczania pieniędzy i utrwalanie pojęć: dług, lokata, depozyt, karta płatnicza, gotówka.
PODSUMOWANIE
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Tematyka zajęć sprzyjała interesującym dyskusjom. Wszyscy uczniowie brali aktywny udział w zajęciach. Dzienniczki podróży zawierały wiele ciekawych zadań. Realizacja projektu przyczyniła się do kształtowania i utrwalenia pozytywnych postaw.
Uczniowie wiedzą jak można zarobić pieniądze, jak je bezpiecznie przechowywać, oszczędzać, racjonalnie wydawać. Zajęcia poruszały również tematykę bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.
Po każdej podróży na tablicy w sali lekcyjnej umieszczaliśmy grosikowy ślad pobytu na planecie.
Uczniowie rozstali się z Grosikiem na okres wakacji. Po wakacjach dalej będą podróżować z Grosikiem.

DSC04196 Zdjęcie0068 Zdjęcie0069

Zdjęcie0070 Zdjęcie0071 Zdjęcie0072