Poznaj zasady pozbywania się elektrośmieci !


Elektrośmieci to wszystkie zepsute lub niepotrzebne już urządzenia elektryczne i elektroniczne działające niegdyś na prąd, baterie. Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie przystapiła do programu "Moje miasto bez elektrośmieci” Ogólnopolski Program Edukacyjny jest projektem długofalowym, skierowanym zarówno do uczniów, nauczycieli i opiekunów, jak również całego otoczenia szkoły. Program został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska oraz Związku Miast Polskich. Głównym elementem programu jest Fundusz Oświatowy, w ramach którego szkoły otrzymują bezpłatne pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie sal lekcyjnych i gimnastycznych. W ramach tej akcji uczniowie klas IIc i IIIc przygotowali apel dla wszystkich klas I-III, podczas którego zapoznali zgromadzonych z zasadami zbiórki elektrośmieci . Uczniowie kl. IIc i IIIc pod kierunkiem wychowawców rozdali ulotki i broszurki wszystkim uczniom klas I - VI informujące o elektrodpadach. Akcja cieszy się dużym powodzeniem wśród dzieci i rodziców. Dzięki zaangażowaniu uczniów i ich rodziców zgromadziliśmy 614 sztuk różnych elektrośmieci. Składamy podziękowania wszystkim, którzy przystąpili do programu. Zachęcamy wszystkich uczniów,rodziców i mieszkańców osiedla do dalszego przynoszenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do Szkoły Podstawoawej nr 30 w Lublinie do sali nr 110.

1 2 3 4 5 6 7