Spotkania z przewodnikiem

12 listopada 2013

Tego dnia uczniowie klas trzecich: 3a i 3c uczestniczyli w spotkaniu z panią Magdaleną Mazur-Ciseł, przewodnikiem po Lublinie. Spotkanie odbyło się w filii nr 31 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (osiedle Nałkowskich). Biblioteka szkolna od wielu lat współpracuje z biblioteką osiedlową, organizując wyjścia uczniów naszej szkoły na spotkania autorskie i imprezy kulturalne.
Tym razem tematem spotkania były legendy lubelskie. Autorka zaprezentowała słuchaczom kilka legend związanych z Kozim Grodem. Nasi uczniowie wykazali się znakomitą wiedzą z zakresu historii miasta, chętnie także brali udział w zaproponowanej przez autorkę zabawie w kalambury. Po spotkaniu mieli możliwość zakupienia zbioru legend lubelskich opracowanych przez panią Magdalenę i zdobycia jej autografu.
5, 12 i 16 grudnia 2013
W tych dniach pani Magdalena Mazur-Ciseł – lubelski przewodnik odwiedziła naszą szkołę i spotkała się z uczniami klas pierwszych, drugich i trzecich, których wprowadziła w krainę lubelskich legend.

12 listopada 2013 (1) 12 listopada 2013 (2) 12 listopada 2013 (3) 12 listopada 2013 (4) 12 listopada 2013 (5) 12 listopada 2013 (6) 12 listopada 2013 (7) 12 listopada 2013 (8) 12 listopada 2013 (9) 12 listopada 2013 (10) 12 listopada 2013 (11) 12 listopada 2013 (12) 12 listopada 2013 (13) 12 listopada 2013 (14) 12 listopada 2013 9 grudnia 2013 (1) 9 grudnia 2013 (2) 9 grudnia 2013 (3) 9 grudnia 2013 (4) 9 grudnia 2013 (5) 9 grudnia 2013 (6) 9 grudnia 2013 (7) 9 grudnia 2013 (8) 9 grudnia 2013 (9) 9 grudnia 2013 (10) 9 grudnia 2013 (11) 9 grudnia 2013 (12) 9 grudnia 2013 (13) 9 grudnia 2013 (14) 9 grudnia 2013 (15) 9 grudnia 2013 (16) 9 grudnia 2013 (17) 9 grudnia 2013 (18) 9 grudnia 2013 (19) 9 grudnia 2013 (20) 9 grudnia 2013 (21) 9 grudnia 2013 (22) 9 grudnia 2013 (23) 9 grudnia 2013 (24) 9 grudnia 2013 (25) 9 grudnia 2013 (26) 9 grudnia 2013 (27) 9 grudnia 2013 (28) 9 grudnia 2013 (29) 9 grudnia 2013 (30) 9 grudnia 2013 (31) 9 grudnia 2013 (32) 9 grudnia 2013 (33) 9 grudnia 2013 (34) 9 grudnia 2013 (35) 9 grudnia 2013 (36) 9 grudnia 2013 (37) 9 grudnia 2013 (38) 9 grudnia 2013 (39) 9 grudnia 2013 (40) 9 grudnia 2013 (41) 9 grudnia 2013 (42) 9 grudnia 2013 (43) 9 grudnia 2013 (44) 9 grudnia 2013 (45) 9 grudnia 2013 (46) 9 grudnia 2013 (47) 9 grudnia 2013 (48) 9 grudnia 2013 (49) 9 grudnia 2013 (50) 9 grudnia 2013 (51) 9 grudnia 2013 (52) 9 grudnia 2013 (53) 9 grudnia 2013 (54) 9 grudnia 2013 (55) 9 grudnia 2013 (56) 9 grudnia 2013 (57) 9 grudnia 2013 (58) 9 grudnia 2013 (59) 9 grudnia 2013 (60) 9 grudnia 2013 (61) 9 grudnia 2013 (62) 9 grudnia 2013 (63) 9 grudnia 2013 12 grudnia 2013 (1) 12 grudnia 2013 (2) 12 grudnia 2013 (3) 12 grudnia 2013 (4) 12 grudnia 2013 (5) 12 grudnia 2013 (6) 12 grudnia 2013 (7) 12 grudnia 2013 (8) 12 grudnia 2013 (9) 12 grudnia 2013 (10) 12 grudnia 2013 (11) 12 grudnia 2013 (12) 12 grudnia 2013 (13) 12 grudnia 2013 (14) 12 grudnia 2013 (15) 12 grudnia 2013 (16) 12 grudnia 2013 (17) 12 grudnia 2013 (18) 12 grudnia 2013 (19) 12 grudnia 2013 (20) 12 grudnia 2013 (21) 12 grudnia 2013 (22) 12 grudnia 2013 (23) 12 grudnia 2013 16 grudnia 2013 (1) 16 grudnia 2013 (2) 16 grudnia 2013 (3) 16 grudnia 2013 (4) 16 grudnia 2013 (5) 16 grudnia 2013 (6) 16 grudnia 2013 (7) 16 grudnia 2013 (8) 16 grudnia 2013 (9) 16 grudnia 2013 (10) 16 grudnia 2013 (11) 16 grudnia 2013 (12) 16 grudnia 2013 (13) 16 grudnia 2013