20 października 2013 roku, w ,,Światową Niedzielę Misyjną”, dzieci należące do Koła misyjnego, modliły się wraz z parafianami, za papieża Franciszka, który przewodzi Papieskiemu Dziełu Misyjnemu Dzieci, a także za misjonarzy, kapłanów, siostry zakonne oraz misjonarzy świeckich i wolontariuszy całego świata. Przygotowali piękną oprawę liturgii / komentarz o misjach, czytania biblijne, psalm, modlitwę wiernych i komentarz do niesionych darów ołtarza.

DSC_0002 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0015 DSC_0017 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0027 DSC_0031 (1) DSC_0032 (1) DSC_0036 (1) DSC_0037 (1)