MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BIBLIJNY „Wierzę w Syna Bożego” POD HONOROWYM PATRONATEM Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Dzieła Biblijnego Imienia Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej

Wyniki I etapu konkursu:
W dniu 6 lutego 2014 r. do rozwiązania testu I etapu (szkolnego) przystąpiło 11 uczniów z klas V i VI. Celem było sprawdzenie wiedzy na temat Ewangelii wg św. Marka oraz historii powstania Biblii i znajomości budowy Biblii oraz wyłonienie uczniów do udziału w II etapie – międzyszkolnym.

W II etapie naszą szkołę będą reprezentować uczniowie:

1.Jakub Stefanowicz z VI klasy
2. Milena Kubiczek z V klasy
3. Aleksandra Pikuta z V klasy

IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003 IMG_0004 IMG_0005