4 marca święto szkoły

Tradycyjnie 4 marca przypada święto szkoły upamiętniające nadanie Szkole Podstawowej nr 30 imienia Króla Kazimierza Wielkiego. Uroczystości organizowane są na poziomach klas pierwszych, drugich i trzecich. W ramach obchodów Dnia Patrona klasy pierwsze wykonywały plakaty pt. ,,Królestwo dobrych słów”. Celem tego zadania było poznanie nazw związanych z dworem królewskim. Uczniowie kolorowali przygotowane sylwety postaci, zamków, budowli, a następnie tworzyli plakaty promujące właściwe zachowanie. Kolejną atrakcją była lekcja muzealna, przybliżająca dzieciom zwyczaje dnia codziennego w średniowieczu. Zaprezentowane zostały elementy stroju rycerza, mieszczanina i chłopa oraz sprzęty użytku codziennego i oręż bojowy. Klasy drugie miały za zadanie nauczyć się pisania gęsim piórem. Po godzinie mozolnego pisania, wszyscy zgodnie stwierdzili, że nie było to łatwe zadanie, ale ciekawe doświadczenie. Następnie rysowali portret Króla Kazimierza Wielkiego. Uczniowie klas trzecich techniką wyrywanki wyklejali sylwety zamków dbając o architektoniczne szczegóły. Wszyscy uczniowie obejrzeli przygotowaną prezentację multimedialną przybliżającą postać naszego patrona i jego rządów oraz uczestniczyli w lekcjach muzealnych. Powstało wiele ciekawych prac plastycznych, które zdobią szkolne korytarze. Jako pracę domową uczniowie klas trzecich pisali listy do rycerza lub damy dworu, a klas drugich notatkę, w której zdawali sprawozdanie z tego co działo się w szkole w ramach obchodów Dnia Patrona.

P3041018 P3041020 P3041024 P3041027 P3041028 P3041031 P3041032 P3041034 P3041036 P3041038 P3041042 P3041046 P3041047 P3041050 P3041051 P3041055 P3041056 P3041057 P3041059 P3041061 P3101062 P3101063 P3101064 P3101065 P3101066 Zdj¦Öcie2482 Zdj¦Öcie2484 Zdj¦Öcie2485 Zdj¦Öcie2487 free jquery lightboxby VisualLightBox.com v6.1