IV Festiwal Słowa i Obrazu


Tegorocznej, IV. edycji Festiwalu Słowa i Obrazu zorganizowanego przez Gimnazjum nr 9 im. cc. majora Hieronima Dekutowskiego ps. ” Zapora” w Lublinie i Miejską Bibliotekę Publiczną w Lublinie przyświecał temat „ W tajemniczym ogrodzie”. Inspiracją stały się utwory takich autorów jak: Francess Hodgson Burnett, L. Franka Bauma i Tove Jansson. Celami określonymi w regulaminie festiwalu były promocja czytelnictwa, propagowanie idei pięknego czytania i kultury słowa, rozbudzanie zainteresowania literaturą i sztuką, rozwijanie wrażliwości estetycznej, kształtowanie wyobraźni i umiejętności własnej interpretacji twórczej oraz prezentacja twórczości plastycznej szerszemu kręgowi odbiorców.
Podobnie jak w latach ubiegłych przedsięwzięcie honorowym patronatem objęli: Lubelski Kurator Oświaty, Starosta Lubelski oraz Prezydent Miasta Lublin. Partnerami festiwalu byli: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”, Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Ogród Botaniczny UMCS. W ramach festiwalu odbyły się konkursy – pięknego czytania oraz plastyczny, w których wzięli udział uczniowie klas 5-6 szkół podstawowych oraz klas 1-2 gimnazjów miasta Lublin oraz powiatu lubelskiego. Jak co roku festiwalowi towarzyszyły ciekawe wydarzenia, m. in. warsztaty literackie, plastyczne, recytatorskie, teatralne, dziennikarskie, wycieczka do Ogrodu Botanicznego UMCS. Jury konkursowe wyłoniło Mistrzów Słowa i Obrazu;
Tytuł Mistrza Obrazu zdobyła uczennica kl.6E - KLAUDIA KIEROZALSKA
Tytuł Wicemistrza Obrazu otrzymali z kl.5B - EWA MATUSZKIEWICZ z kl.5A - MIŁOSZ MŁYNARCZYK.
Prace uczniów powstały pod kierunkiem nauczyciela plastyki P. Katarzyny Stanuch. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 27 listopada w Multimedialnej Bibliotece BIBLIO.
GRATULUJEMY!

P1010002 P1010004 P1010005 P1010006 P1010008 P1010012 P1010017 P1010019 P1010020 P1010021 P1010023 P1010026 P1010033 free jquery lightboxby VisualLightBox.com v6.0