Targi 2.0 w SP nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego


Targi 2.0 odbyły się 19 marca 2015 r. i trwały dwie godziny lekcyjne, od godziny 9.45 – 11.20. Uroczystego otwarcia targów dokonała pani dyrektor Elżbieta Zakrzewska, która przywitała wszystkich zebranych i zapoznała z celem Targów 2.0. Następnie pan Jacek Dziwulski przedstawił wypracowany przez rodziców Domowy Kodeks 2.0 pod tytułem „Rodzicielski Kodeks Bezpiecznego Korzystania z Internetu. Uczennice klasy 6 b przypomniały zasady Kodeksu 2.0, a uczniowie klasy 3 c przypomnieli Kodeks 2.0 w rymowankach. Z kolei p. Joanna Poniatowska szkolny koordynator programu Szkoła z klasą 2.0 zapoznała zebranych z harmonogramem zwiedzania stoisk.
W Targach uczestniczyła również pani dyrektor Elżbieta Satowska, nauczyciele i wszyscy uczniowie obecni w szkole. W tym czasie nie było lekcji, wszyscy uczniowie w grupach pod opieką nauczycieli uczących zwiedzali stanowiska uczniowskie.
Wśród bogatej oferty Targów (8 różnych stanowisk) każdy uczeń znalazł coś interesującego dla siebie. Wszystkie stoiska uczniowskie były oblegane, ponieważ prezentowane były różne aktywności, cały czas coś się działo, były pytania, ufony, prezentacje multimedialne. Wszystkie stanowiska przyciągały uczniów wystrojem, dekoracjami.
Na Targach panował gwar, hałas ale nie zabrakło rzeczowych dyskusji na temat stoisk. Był też ruch ponieważ grupy uczniów pod opieką nauczycieli wędrowały od stoiska do stoiska.

Stanowiska:
1. p. Jacek Dziwulski Rodzicielski Kodeks Bezpiecznego Korzystania z Internetu.
Pan Jacek Dziwulski prezentował uczniom Domowy Kodeks 2.0

2. p. Iwona Drozdowska-Orłowska Prezentacja filmu (Movie Maker) o lekcjach w klasie 2e dotyczących edytora grafiki Paint. Lekcję prowadziły dziewczynki z klasy 5a. Zapoznanie z metodą „Uczymy innych”.

3. p. Barbara Kosmala Prezentacja nagrań wystąpień przed publicznością, ulotki – „Sztuka prezentacji”.
Zachęcenie uczniów do czytania lektur. Przygotowanie wystąpień przed publicznością. Sztuka poprawnego, pięknego mówienia przed kamerą.

4. s. Maristella
Lucyna Zgrzendek Pielgrzymka do Ziemi Świętej.
Wybrani uczniowie mieli przygotowane dla zwiedzających zadania z mapa, na której wyznaczali trasę pielgrzymki. Potrafię wyszukać mapy Palestyny z czasów Jezusa. Dowiem się, że na podstawie Biblii można tworzyć szlak pielgrzymki. Zobaczę ważne miejsca związane z życiem i cudami Jezusa.

5. p. Klaudia Gołoś-Robak Wybrani uczniowie z klasy zaprezentują działania zespołu w ramach ścieżki „odwrócona lekcja”.
Zaprezentowanie efektów pracy uczniów klasy 3a (wytwory prac). Zapoznanie uczniów ze ścieżką edukacyjna „Odwrócona lekcja”. Motywowanie uczniów i nauczycieli do pracy w/w metodą.

6. p. Renata Grulich Projekt „Odkrywamy Lublin”.
Wybrani uczniowie prezentują trasy rowerowe biegnące przez Lublin, pomniki przyrody i miejsca, gdzie rosną te pomniki przyrody. Poznaję pomniki przyrody. Poznaję miejsca, gdzie rosną te pomniki przyrody. Znam trasę rowerowa biegnącą przez Lublin.

7. p. Anna Król Wybrani uczniowie prezentują „Historię pisma i książki” – fragment zajęć ze ścieżki „Uczymy innych”. Zapoznanie uczniów z historią pisma i książki poprzez prezentację multimedialną.

8. p. Urszula Siodłowska Wybrani uczniowie prezentują korzystanie ze słowników multimedialnych – Tropimy …… Poznają znaczenie wybranych związków frazeologicznych i synonimów.

Aktualna wersja Kodeksu 2.0:

1. Korzystamy z TIK podczas zajęć lekcyjnych i odrabiania prac domowych. Poszerzamy w ten sposób swoją wiedzę i umiejętności.
2. Wiadomości uzyskane ze stron internetowych sprawdzamy z wiarygodnymi źródłami.
3. Nie przywłaszczamy sobie materiałów z Internetu, a jeżeli są one wykorzystywane, to zawsze należy podać źródło (adres strony lub autora). Szanujemy prawa autorskie.
4. Przestrzegamy zasad netykiety podczas komunikowania się z innymi użytkownikami Internetu.
5. Z komputerów w bibliotece korzystamy tylko w celach naukowych.
6. Stosujemy zasady bezpiecznego korzystania z Internetu (posługujemy się nickiem, nie podajemy danych osobowych, nie udostępniamy swoich zdjęć, filmów, nie ufamy osobom poznanym przez Internet, nie umawiamy się z takimi osobami).
7. Będziemy partnerami dorosłych w korzystaniu z TIK.

Kodeks 2.0 w rymowankach

TIK przydatny w szkole, w domu,
Z nim nauka niestraszna nikomu,
Gdy klasówka jest za pasem,
Pani zada trudną pracę,
To Internet i komputer,
Wnet pomogą nam w nauce.

W Internecie informacji bez liku,
Lecz pamiętaj młodu użytkowniku,
Zanim zaufasz Wikipedii,
Sprawdź informacje w encyklopedii.

Każde zdjęcie, wiersz, obrazek,
Chodzi z właścicielem w parze,
Gdy je wykorzystać chcesz,
To autora dopisz też.

Język swój na wodzy trzymaj,
Wulgaryzmów nie używaj,
Kulturalnie się wyrażaj,
Innych internautów nie obrażaj.

Niech komputer Ci pomoże,
Zdobyć Nobla i przestworza,
A jak pograć chcesz przez chwilkę,
Pokop na boisku piłkę.

Chociaż fajnie jest być w sieci,
Wiele niebezpieczeństw czyha tam na dzieci,
Z nieznajomym nie rozmawiaj,
Swoich danych nie podawaj,
Zdjęć i filmów nie dodawaj,
Tylko do albumu wkładaj.

Kodeks w rymowankach to efekt pracy uczniów klasy 3c, którzy pracowali pod kierunkiem pani Renaty Grulich. Do pracy nad Kodeksem 2.0 w rymowankach zaangażowali się również rodzice tej klasy, a w szczególności P. Kowalik.

W bieżącym roku szkolnym w ramach zadania „Rodzice z klasą” został utworzony przez rodziców Domowy Kodeks 2.0 pod nazwą „Rodzicielski Kodeks Bezpiecznego Korzystania z Internetu”

Rodzicielski Kodeks Bezpiecznego Korzystania z Internetu

Wspólne korzystanie rodzica i dziecka z Internetu. Wskazanie zagrożeń, jakie mogą istnieć w sieci.

Kiedy dzieci mogą korzystać:

1. Dzieci mogą korzystać z Internetu podczas odrabiania lekcji w celach edukacyjnych.
2. Po wykonaniu obowiązków mogą one korzystać w celach rozrywkowych.
3. Długość czasowa korzystania z Internetu jest uzgadniana z rodzicami.

Jak dzieci mogą korzystać:

1. Zainstaluj dobry program antywirusowy.
2. Zawsze zgłaszaj niepokojące komunikaty pojawiające się w Internecie.

Czego mogą i czego nie mogą w sieci:

1. Nie kopiujemy tekstów, prac, wypracowań itp. znajdujących się w Internecie.
2. Nieudostępnianie danych osobowych, adresów i zdjęć bez zgody rodziców.
3. Rzecz, którą umieści się w Internecie zostanie w sieci. Nie da się jej usunąć.
4. Dbaj o kulturę dyskusji – nie używaj wulgarnych słów.

Zalecenia:

1. Regularna rozmowa z dziećmi o korzystaniu z Internetu.
2. Właściwa postawa przy komputerze podczas korzystania z Internetu i pracy przy komputerze.
3. Poszanowanie praw autorskich – zawsze podajemy źródła informacji.
4. Umowa rodzica z dzieckiem – bez naszej zgody nie spotykanie się z nikim zapoznanym po przez Internet.
5. Dzielenie się wiedzą o nowych technologiach multimedialnych dzieci i rodziców.

 

DSC03240 DSC03244 DSC03247 DSC03248 DSC03249 DSC03250 DSC03251 DSC03253 DSC03254 DSC03256 DSC03257 DSC03258 DSC03259 DSC03261 DSC03262 DSC03263 DSC03264 DSC03265 DSC03266 DSC03268 DSC03269 DSC03270 DSC03271 DSC03275 DSC03276 DSC03277 DSC03278 DSC03279 DSC03282 DSC03284 DSC03286 DSC03287 DSC03292 DSC03294 DSC03295 DSC03297 DSC03298 DSC03299 DSC03301 DSC03303 DSC03304 DSC03305 DSC03306 DSC03310 DSC03311 DSC03314 DSC03315 DSC03318 DSC03319 DSC03320 DSC03321 DSC03323 DSC03324 DSC03325 DSC03328 DSC03329 DSC03330 DSC03331 DSC03332 DSC03333 DSC03334 DSC03336 DSC03337 free jquery lightboxby VisualLightBox.com v6.1