Ogólnopolska Konferencja
Upowszechniająca Praktykę Nauczycielską
– Analizę Prac Uczniów (APU)

21 kwietnia 2016 roku w naszej szkole odbyła się Ogólnopolska Konferencja Upowszechniająca Praktykę Nauczycielską – Analizę Prac Uczniów (APU). Dyrekcja szkoły Pani Elżbieta Satowska i dwunastoosobowa grupa nauczycieli zespołu APU w składzie: Nina Bielak - Łuszczakiewicz, Joanna Dębska, Anna Kępińska, Barbara Kosmala, Aleksandra Krzyżanowska, Weronika Lameńska-Ćwiek, Izabela Litwin, Justyna Iwanicka, Agnieszka Jędrzejowska-Grudka, Urszula Siodłowska, Justyna Wiśniewska, jako gospodarze, członkowie Klubu Szkół Uczących Się i zarazem organizatorzy, we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, przyjęły w murach naszej placówki dyrektorów i nauczycieli z 23 szkół podstawowych i gimnazjów z województwa lubelskiego, mazowieckiego i podkarpackiego.

Konferencja była podsumowaniem efektów wprowadzania oceniania kształtującego przez nauczycieli zespołu, który od 2012 roku w programie „Laboratoria praktyk edukacyjnych” intensywnie pracował nad praktykami rozwijającymi uczenie się i nauczanie t.j.: analizą prac uczniowskich, spacerem edukacyjnym czy nagrywaniem lekcji.
W efektywnym nauczaniu, po każdej lekcji nauczyciel powinien mieć dowody na uczenie się uczniów. Prace uczniów to jeden z dowodów na to, jak autorzy rozumieją to, czego się uczą i na jakim etapie tego uczenia się są. Stanowią one cenną informację zwrotną dla nauczyciela, który na podstawie wyciągniętych z analizy prac wniosków, zaplanuje dalszy proces nauczania. Działania te zawsze wiążą się z odpowiedzią na potrzeby uczniów na danym etapie edukacyjnym.

Nasi goście podczas spotkania uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych z muzyki, przyrody i edukacji wczesnoszkolnej doświadczając w pierwszej kolejności praktyki OK obserwacji, a następnie Analizy Prac Uczniów. Wzięli pod lupę nie tylko prace uczniowskie – powstałe w trakcie obserwowanych lekcji, ale również poszczególne kroki analizy tychże prac. Dzięki pracy w parach lub w grupach nauczycielskich, poddając refleksji zajęcia lekcyjne pod kątem celów, kryteriów sukcesów, zadań edukacyjnych, planując zmianę, jak również oferując wzajemne wsparcie w jej wdrażaniu, zespół APU SP30 ukazał walory wykorzystania tej praktyki nauczycielskiej, jako najlepszej formy doskonalenia pracy szkoły.

Podsumowaniem konferencji jest informacja zwrotna ich uczestników:

> Pracuję z elementami OK-eja. Ale duże wrażenie (pozytywne) zrobiła na mnie analiza prac uczniowskich odnośnie kryteriów (zakresów). To wymaga wiele pokory i chęci zmiany oraz otworzenia się na nowe. Podobało mi się, że uczniowie sami proponowali kryteria sukcesu (O dziwo w 3 kl. SP). GRATULACJE,
> Stwarzanie szerokiego obszaru do pracy uczniów podczas lekcji (nauczyciel „wycofany”, uczniowie aktywni), pracujący nad zadaniami. Widziałam to po raz pierwszy w pracy; sposób dokonywania analizy prac uczniów z uczniami, w tym dyskusję nad modyfikacjami zadania i sposobu nauczania; unikalny rodzaj współpracy zespołu nauczycieli nad doskonaleniem umiejętności zawodowych, w tym wspólną pracę nad umiejętnością kluczową.
> Cele zajęć przez cały czas widoczne były na tablicy –ewaluacja prowadzona po osiągnięciu celu; Każdy uczeń dostał kartki z kryteriami do pracy i w trakcie pracy panowała cisza, każdy miał komfortowe warunki do pracy (miła, przyjazna atmosfera); W pracy wykorzystam arkusz do obserwacji zajęć i analizy prac uczniów. W mojej szkole, mam nadzieję, że będzie działała taka grupa w ramach APU.
> Dla mnie osobiście wszystkie elementy były ważne i bardzo istotne, ponieważ jestem na początku przygody z analiza prac uczniów; obserwacja lekcji – możliwość śledzenia poszczególnych etapów zajęć; współpraca nauczycieli – wymiana doświadczeń.
> Uczeń pracuje, nauczyciel organizuje przestrzeń do uczenia się; Lekcja to zadania dla uczniów; Warto dawać nacobezu do zadań na lekcji.
> Nowe spojrzenie na OK. Współpraca nauczycieli, praca zespołowa, analiza; Autentyczne zaangażowanie nauczycieli.


DSC01124 DSC01126 DSC01141 DSC01143 DSC01154 DSC01161 DSC01213 DSC01217 DSC01219 DSC01223 DSC01236 DSC01241 DSC01249 DSC01251 DSC01254 DSC01275 DSC01282 DSC01283 DSC01289 DSC01291 DSC01297 DSC01300 DSC01304 DSC01311 DSC01331 DSC01332 DSC01334 DSC01338 DSC01347 DSC01351 free jquery lightboxby VisualLightBox.com v6.1