KOLEJNY SUKCES PLASTYCZNY
UCZNIA PANI KATARZYNY STANUCH

FINALISTA
KUBA ADAMCZYK z klasy 6C
V EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO -
" PIĘKNO DRZEMIĄCE W WULKANACH"
ZŁOTORYJSKI OŚRODEK KULTURY I REKREACJI

Dobiegła końca V Edycja Konkursu Plastycznego "Piękno drzemiące w wulkanach", zorganizowanego przez Muzeum Złota oraz Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji.
Podczas obrad Komisja Konkursowa spośród 906 prac wyłoniła laureatów i finalistów. Podczas oceny prac kierowano się następującymi kryteriami:
a) samodzielność przy wykonaniu pracy;
b) zgodność z tematyką i formą;
c) oryginalność;
d) wykorzystanie różnych technik;
e) atrakcyjność przekazu pod względem estetycznym i technicznym;
f) ciekawa kompozycja.

GRATULUJEMY!

wulkan wulkan3 wulkan4 wulkan5 wulkan6 wulkan7 wyróżniona praca Kuby Adamczyka free jquery lightboxby VisualLightBox.com v6.1