Kolejny sukces plastyczny ucznia Pani Katarzyna Stanuch


WIKTOR MAZUR z klasy 4B FINALISTĄ VI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „PRZYRODA W KOLORACH - PTAKI” Młodzieżowy Dom Kultury Kraków

W sobotę, 4 czerwca 2016 r. o godz. 12.00w Ogrodzie Botanicznym niwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (ul. M. Kopernika 27) w Palmiarni „Victoria” odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac uczestników konkursu zakwalifikowanych do wystawy, wyróżnionych oraz laureatów.

Na tegoroczną edycji Konkursu wpłynęło 3437 prac. Przeważały prace malarskie, zdecydowanie więcej niż na poprzednie edycje nadesłano prac wykonanych różnymi technikami oraz fotografii. Ponadto tegoroczny, niezwykle wysoki poziom nadesłanych grafik mile zaskoczył jurorów. Na tegoroczną edycję nadesłano licznie prace między innymi z Czech, Słowacji, Białorusi, Ukrainy, Francji, Włoch, USA, Litwy, Wielkiej Brytanii.
Uczestnicy Konkursu, którzy zdobyli „Kwalifikacje do wystawy” oraz „Wyróżnienia” otrzymają dyplomy, natomiast laureaci, którzy zdobyli I, II lub III miejsce dyplomy oraz nagrody książkowe. Pracom jurorów przewodniczył absolwent ASP w Krakowie artysta malarz, wykładowca akademicki dr Jacek Pasieczny. .
GRATULUJEMY!

Ptaki 1 Ptaki2 Ptaki3 Ptaki4 Ptaki5 Ptaki6 Ptaki7 Ptaki8 Ptaki9 free jquery lightboxby VisualLightBox.com v6.1