2018/2019

Konkursy organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oswiaty

 

2018-11-09

Terminy i komisje nadzorujace przebieg II etapu konkursu organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oswiaty.

Uczen rozpoczyna prace z arkuszem punktualnie o godzinie 9.00 i trwa 90 minut. Odpowiednio wczesniej nalezy przeprowadzic czynnosci organizacyjne.
Po zakonczeniu pracy przez uczniów, czyli o godzinie 10.30 komisja w obecnosci ucznia pakuje prace uczniów do ostemplowanej pieczecia szkoly koperty, która zakleja i opisuje wedlug wzoru: POWIAT, GMINA, NAZWA SZKOLY, NAZWA KONKURSU, LICZBA ARKUSZY oraz sporzadza protokól (wzór nr 5 wypelniony komputerowy). Tak przygotowana koperte i protokól przekazuje dyrektorowi szkoly do godziny 11:00. Arkusze i protokól sa dostarczane do Lscdn do godziny 13:00.
Wzór nr 5 znajduje sie na stronie www.lscdn.pl w zakladce konkursy przedmiotowe.

Do etapu wojewódzkiego zostana zakwalifikowani uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 90% mozliwych do uzyskania punktów.
Wyniki drugiego etapu konkursów beda publikowane na stronie internetowej LSCDN www.lscdn.pl (w zakladce Konkursy przedmiotowe) zgodnie z podanym harmonogramem
Zainteresowany uczen, rodzic/opiekun prawny ma mozliwosc indywidualnego wgladu do pracy konkursowej w godzinach od 13.00 do 18.00 w obecnosci czlonka WKK w siedzibie LSCDN przy ul. Dominikanskiej 5 w Lublinie (tel. 81 53 216 05). Osoba ogladajaca prace konkursowa musi okazac dowód tozsamosci lub legitymacje szkolna. Oglad pracy jest limitowany czasowo. Nie moze trwac dluzej niz 20 minut. Kazdy wglad do pracy jest dokumentowany i rejestrowany. Terminy wgladu do prac zostaly wskazane w Terminarzu eliminacji konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oswiaty w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów szkól podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjalnych. Dana praca do wgladu jest udostepniana tylko jeden raz.
Pismo odwolujace sie od oceny WKK moga zlozyc uczen lub rodzice/opiekunowie prawni, kierujac je do Przewodniczacej WKK w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od daty ogloszenia wyników konkursu. Zostanie ono rozpatrzone przez komisje odwolawcza w ciagu 14 dni roboczych od daty zlozenia.
Odwolanie od wyniku uzyskanego przez ucznia powinno zawierac analize rozwiazan tych zadan, które nalezy, wedlug osoby odwolujacej sie, ponownie sprawdzic i ocenic.
Decyzje komisji odwolawczej sa ostateczne, co oznacza, ze kolejne odwolania nie beda rozpatrywane.
Odwolanie wniesione z naruszeniem wymienionego powyzej terminu lub bez uzasadnienia nie bedzie rozpatrywane przez komisje odwolawcza.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwolania ostateczny wynik zostanie zmieniony w opublikowanej tabeli wyników w ciagu 14 dni roboczych od daty zlozenia odwolania. Nie jest on równoznaczny z zakwalifikowaniem ucznia do etapu trzeciego wojewódzkiego.
W przypadku negatywnej decyzji komisji odwolawczej uzasadnienie zostanie przeslane w ciagu 14 dni roboczych od daty zlozenia odwolania na adres wskazany w odwolaniu.

2018-09-20

Terminy I etapu konkursu organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oswiaty dla uczniów klas 4-8 szkoly podstawowej oraz 3 klasy gimnazjum:

Uczniowie klas 4 – 8 oraz 3 gim eliminacje szkolne pisza w tym samym terminie, ale rózne arkusze.
Uczniów i rodziców prosimy o zapoznanie sie z regulaminem konkursu, który znajduje sie na stronie www.lscdn.pl w zakladce konkursy przedmiotowe
Uczniowie zglaszaja sie o 8:45. Prace z arkuszem rozpoczynaja punktualnie o godzinie 9:00. Odpowiednio wczesniej nalezy przeprowadzic czynnosci organizacyjne. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów, którzy zakwalifikowali sie do eliminacji okregowej dostarczaja oswiadczenie (wzór nr 2). Wzór nr 2 znajduje sie na stronie www.lscdn.pl w zakladce konkursy przedmiotowe. Wyniki konkursu beda ogloszone na stronie szkoly w zakladce konkursy. Uczniowie i rodzice maja mozliwosc wgladu w prace i odwolanie sie w terminie 2 dni od daty ogloszenia wyników. Prace konkursowe znajdowac sie beda w gabinecie wicedyrektorów.