MICHAŁ SZAFRANEK 8D uczeń pani Katarzyny Stanuch laureatem konkursu "Młodość W Trzeźwości Daje Możliwości"


Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie organizuje cyklicznie konkursy skierowane do młodzieży szkolnej w Lublinie. Celem każdej edycji konkursu jest uświadomienie młodym osobom szkodliwości picia alkoholu oraz poszanowania postaw abstynenckich. Organizatorzy konkursu przewidują nagrody dla laureatów oraz prezentację nagrodzonych i wyróżnionych prac.
W dniu 11 września 2018 w Trybunale Koronnym odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu "Młodość w trzeźwości daje możliwości". Przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie Piotr Dreher w swoim wystąpieniu podziękował młodym uczestnikom za udział w konkursie. Do organizatorów konkursu wpłynęły prace uczniów z 10 szkół podstawowych, łącznie 143 prace wykonane rożnymi technikami plastycznymi. Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na różnorodność nadesłanych prac, podkreślił wysiłek laureatów konkursu włożony w prace nad tak trudną tematyką. Uznanie w oczach komisji konkursowej zdobyła wiedza i znajomość tematyki związanej z problemami alkoholowymi zawarta w pracach. Zwycięska praca Michała będzie wykorzystana jako logo przyszłych edycji konkursu "Młodość w trzeźwości daje możliwości".
FINALISTAMI ZOSTALI:
KINGA OZIMEK 7F
SZYMON WARDA 5B
JAGODA WYPYCH 6D
GRATULUJEMY!
fotorelacja

trzeźwość trzeźwość0 trzeźwość1 trzeźwość2 trzeźwość3 trzeźwość4 trzeźwość5 trzeźwość6 trzeźwość7 trzeźwość8 trzeźwość9 trzeźwość10 trzeźwość11 free jquery lightboxby VisualLightBox.com v6.1