Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie ogłosiła w marcu 2000 roku konkurs plastyczny, którego tematem był emblemat biblioteki szkolnej (ekslibris). Ekslibrisem tym będą znakowane dokumenty biblioteki, nagrody dla uczniów i cały księgozbiór podręczny. Konkurs został przeznaczony dla uczniów klas: IV, V i VI. Mogli w nim brać udział także uczniowie klas VIII. Propozycje emblematu  miały być wykonane na arkuszach bloku rysunkowego lub technicznego w formacie A4, dowolną techniką. Komisja konkursowa składająca się z nauczycieli plastyki i nauczycieli bibliotekarzy wybrała  spośród prac najlepsze projekty w poszczególnych poziomach klas i wyłoniła zwycięzcę konkursu. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło 31 maja 2000 roku.

Projekt Kasi Niedźwiadek wybrany na ekslibris biblioteki Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie

Autorzy wyróżnionych ekslibrisów:

  1. Aletański Michał z klasy 8g

  2. Barzycki Łukasz z klasy 4f

  3. Lech Krzysztof z klasy 8g

  4. Mącik Bartłomej z klasy 6e

  5. Niedźwiadek Katarzyna z klasy 8a

  6. Nowak Paweł z klasy 8g

  7. Wilkołek Artur z klasy 6c

  8. Wojtysiak Maciej z klasy 6e

 

Najwięcej prac na konkurs przygotowała uczennica Katarzyna Niedźwiadek.

Jeden z jej projektów został wybrany na ekslibris biblioteki

Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie. Oto jej projekty:

POWRÓT