Zinnowitz 2006

 

 

04-12 luty 2006

W dniach 4-11 luty  30 naszych uczniów spędzało tydzień ferii zimowych w nadbałtyckim ośrodku Otto-Heim w Zinnowitz w Niemczech. Juz po raz piąty p. Hanna Duszka, Wojciech Pojęta, Małgorzata Rogaczewska i Teresa Godlewska wyjechali z uczniami klas 5-6 na zajęcia warsztatowe i spotkania z młodymi Niemcami w tym katolickim ośrodku. Tydzień upłynął na wycieczkach do Stralsundu i Peenemunde, zajęciach w różnych kołach warsztatowych: teatralne, filmowe, plastyczne, muzyczne oraz na spotkaniach z rówieśnikami z Niemiec. Atrakcją  były spacery nad morze zabawy na basenie, wieczory z tańcem i zabawą.

Więcej informacji o wyjazdach do Zinnowitz .. >>>