TRZYDZIESTKOWE NUTKI

 

       Home    O nas    Osiągnięcia    Galeria Foto    Stara strona     SP 30 Lublin 
 

 
Opiekun koła muzycznego - mgr
Aleksandra
Krzyżanowska

  O nas

Z dniem rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006 rozpoczęło działalność także koło muzyczne, którego idea wspólnego muzykowania i rozwijania muzycznych uzdolnień, skupiła wokół siebie rozmiłowanych w śpiewie uczniów naszej szkoły.

          TREŚCI PROGRAMOWE  realizowane podczas zajęć:

 •   „POZNAJEMY SIĘ” – gry i zabawy interpersonalne, efektywne komunikowanie się, kształcenie umiejętności nawiązywania kontaktów i budowania więzi międzyludzkich;

 • GŁOS DZIECIĘCY – kształtowanie poprawnej emisji, fonacji, dykcji i artykulacji głosu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na higienę aparatu mowy;

 • SŁUCH MUZYCZNY – kształtowanie wrażliwości intonacyjno – emisyjnej;

 • TWÓRCZA POSTAWA – rozwijanie zainteresowań muzycznych, zamiłowań do tworzenia i odtwarzania muzyki;

 • FORMY AKTYWNOŚCI MUZYCZNEJ – rozwijanie poszczególnych form tj. śpiew, gra na instrumentach, tworzenie muzyki, ruch przy muzyce czy też aktywne słuchanie muzyki;

 • Poszerzanie WIADOMOŚCI O MUZYCE – zasady muzyki, twórczość kompozytorów rodzimych i obcych, style w muzyce, muzyka różnych kultur;

 • MUZYKOWANIE INDYWIDUALNE I ZBIOROWE;

 • INTERPRETACJA UTWORÓW MUZYCZNYCH;

 • KULTYWOWANIE OBRZĘDOWOŚCI – święta kościelne, narodowe, regionalne i szkolne oraz związane z nimi obrzędy, pieśni i inne formy wyrazu artystycznego;

 • AKTYWNOŚĆ ARTYSTYCZNA oraz kulturalne wykorzystanie wolnego czasu;

 • PODSTAWY PRACY ZESPOŁOWEJ – zachowanie dyscypliny, solidarność koleżeńska;

 • „JESTEM ARTYSTĄ!” – kształtowanie umiejętności słuchania, koncentracji, godnego i kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach oraz reprezentowania samego siebie, zespołu jak i szkoły, odpowiedzialności za wyniki i poziom pracy zespołu;

 • PROGRAMY ARTYSTYCZNE – przygotowujemy rozmaite programy artystyczne związane z późniejszą prezentacją pracy zespołu na wystąpieniach szkolnych i pozaszkolnych.

 

©wpojeta - Copyright 2009 © - All Right Reserved