Prawo dziecka

W dniu 11 kwietnia 2005 r. uczniowie klas V - członkowie Szkolnego Klubu  Europejskiego "Euro30" zaprezentowali pozostałym uczniom szkoły przedstawienie, w krórym przekazali informacje nt. praw i obowiązków ucznia Apel przygotowany pod kierunkiem p. Hanny Duszki i p. Małgorzaty Rogaczewskiej oraz p. Aleksandry Banaszek uświadomił uczniom, że mają oni wiele praw, o których wcześniej nie wiedzieli.

Wynikiem otrzymanych informacji o swoich prawach był konkurs plastyczny nt. praw ucznia.