25-11-2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie ogłasza:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na rok 2019. w częściach dotyczących:

1. Dostawa wyrobów mięsnych,

2. Dostawa warzyw, owoców i kiszonek krajowych,

3. Dostawa owoców cytrusowych,

4. Dostawa jaj,

5. Dostawa różnych artykułów spożywczych,

6. Dostawa mrożonek i ryb mrożonych.

7. Dostawa pieczywa,

8. Dostawa mleka i produktów mlecznych,

9. Dostawa wyrobów garmażeryjnych.

Formularze cenowe do pobrania w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego lub intendenta, ul. Nałkowskich 110, 20- 470 Lublin.
Wypełnione oferty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 12.12.2018r. do godz. 1400

.......................................................................................................................................................

02-11-2013 r.

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie
ogłasza

PRZETARG 

DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
dla Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Lublinie
w okresie od 02.01.2014r. do 31.12.2014r.

>>>PLIKI do pobrania >>>

.......................................................................................................................................................