INDEX ROK 2005/6 ROK 2006/7 ROK 2008/9 ROK 2009/10  ROK 2010/11 ROK 2011/12

Główne przedsięwzięcia w roku szkolnym 2007/2008

W roku szkolnym 2007/2008 prowadziłam koło informatyczne dla uczniów klas IV - VI, według własnego programu, który kontynuował zagadnienia programu edukacyjnego Mój komputer. Uczniowie podczas zajęć koła pogłębiają swoją wiedzę informatyczną oraz utrwalają umiejętności zdobyte wcześniej na lekcjach informatyki. Duży nacisk położony jest na rozwijanie samodzielnego myślenia uczniów oraz na umiejętność rozwiązywania problemów.

Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach oraz angażują się w prace nad różnymi projektami. Do najważniejszych działań można zaliczyć:
 1. Przygotowanie uczniów do wystąpienia na Wojewódzkiej Konferencji „Młodzi w cyberprzestrzeni” zorganizowanej przez Katedrę Katechetyki Integralnej KUL Jana Pawła II, Radę Naukową ds. teologicznego i katechetycznego wykorzystania Internetu Wydziału Teologii KUL, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli - LSCDN w Lublinie, Wydział Wychowania Katolickiego Kurii Archidiecezjalnej w Lublinie, Wydział Oświaty i Wychowania w Lublinie. Program Konferencji dostępny był na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie i Archikatedry Lubeslkiej. Uczniowie przygotowali prezentację multimedialną o roli i znaczeniu Internetu w życiu ucznia szkoły podstawowej, którą zaprezentowali na konferencji. Uczniowie: Mateusz Bartnik, Kamila Golonka, Hubert Psuja, Kamila Smaga, Anna Odyniec mówili również o swoich doświadczeniach z Internetem. Na konferencji obecny był między innymi Pan Kurator Marek Błaszczak, Pan Dyrektor LSCDN Lech Sprawka, zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin Pan Mirosław Romańczuk.Referat podsumowujący wypowiedzi uczniów wygłosiła p Joanna Poniatowska pt.: „Jak w naszej szkole wykorzystywany jest Internet”. Opis Konferencji znajduje się na stronie internetowej KUL.
  Część konferencji przygotowana przez społeczność SP 30 zdobyła uznanie u organizatorów a także wśród przedstawicieli obecnych na konferencji mediów. Akademicka Kronika Filmowa KUL AKF KUL

  Młodzi w Cyberprzestrzeni

  Młodzi w Cyberprzestrzeni 1 Młodzi w Cyberprzestrzeni 2 Młodzi w Cyberprzestrzeni 3 Młodzi w Cyberprzestrzeni 4 Młodzi w Cyberprzestrzeni 5 Młodzi w Cyberprzestrzeni 6 Młodzi w Cyberprzestrzeni 7 Młodzi w Cyberprzestrzeni 8 Młodzi w Cyberprzestrzeni 9 Młodzi w Cyberprzestrzeni 10 Młodzi w Cyberprzestrzeni 11 Młodzi w Cyberprzestrzeni 12 Młodzi w Cyberprzestrzeni 13 Młodzi w Cyberprzestrzeni 14 Młodzi w Cyberprzestrzeni 15 Młodzi w Cyberprzestrzeni 16 Młodzi w Cyberprzestrzeni 17 Młodzi w Cyberprtzestrzeni 18 Młodzi w Cyberprtzestrzeni 19 Młodzi w Cyberprtzestrzeni 20 Młodzi w Cyberprzestrzeni 21

 2. Szkoła brała udział w I edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół o Puchar Lidera Wychowania na najlepszy scenariusz lekcji wychowawczej nt. Zagrożeń płynących z Internetu zorganizowanego przez Wydawnictwo FORUM oraz portal Problemy oświaty, pod patronatem serwisu internetowego Sieciaki.pl oraz organizatorów kampanii „Dziecko w sieci”. W konkursie tym uzyskaliśmy wyróżnienie. Wyniki konkursu zostały zamieszczone na stronach:
  Wyniki konkursu o Puchar Lidera Wychowania
  Dziecko w sieci wyniki konkursu
  Wyniki konkursu zamieszczone były również na stronie sieciaki i stronie Tygodnika Społeczno Oświatowego Głos Nauczycielski.
 3. Udział w VIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na najpiękniejszy stroik lub kartkę bożonarodzeniową (Iza Puła, Ewelina Studzińska, Anna Odyniec, Ignacy Ostrowski)
 4. Udział w Ogólnopolskim Konkursie Kartek Świątecznych 2007. Na konkurs zostały wysłane prace uczniów: Karoliny Delekty, Anny Odyniec, Michała Suski. Karolina Delekta uczennica klasy V b zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Kartek Świątecznych 2007.
 5. Udział w konkursie historyczno-plastycznym „Tadeusz Kościuszko-album” zorganizowanym w ramach obchodów 190 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 12.10.2007 r. o godz. 10.00 w budynku poczty ul. Krakowskie Przedmieście. Praca Aleksandry Gzik została wyróżniona.

  Aleksandra Gzik

 6. Udział w Międzynarodowym Konkursie „Wirtualną rzeczywistość tworzysz Ty”. Prezentację multimedialną na konkurs wykonali uczniowie kl. V b i V c: Mateusz Bartnik i Hubert Psuja.
 7. Przystąpienie do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.
 8. Przygotowanie uczniów do apelu DBI, który odbył się dla uczniów klas IV i V oraz VI w dniu 27.02.2008 r. (Katarzyna Nadulska, Aleksandra Gzik, Kamila Smaga, Mateusz Bartnik, Hubert Psuja, Anna Misztal, Anna Odyniec).

  DBI 1 DBI 2 DBI 3 DBI 4 DBI 5 DBI 6 DBI 7 DBI 8 DBI 9 DBI 10 DBI 11 DBI 12 DBI 13 DBI 14 DBI 15 DBI 16 DBI 17 DBI 18 DBI 19 DBI 20 DBI 21 DBI 22 DBI 23 DBI 24 DBI 25 DBI 26 DBI 27 DBI 28

 9. Uczniowie Anna Odyniec, Katarzyna Partyka, Patrycja Lalak uczestniczyli: Ogólnopolskim Kociewskim Konkursie Plastycznym STACJA DROGI KRZYŻOWEJ. Uczniowie brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Kartek Świątecznych 2007. (grudzień 2007 r.)
 10. Uczniowie: Mateusz Bartnik, Ania Odyniec uczestniczyli w VII edycji Konkursu Informatycznego Mistrz Komputera.
 11. Uczniowie wykonali prace na ogólnopolski konkurs „Bezpieczne wakacje”.
 12. Uczniowie (Filip Kurowiak, Anna Odyniec, Tymoteusz Wośko, Hubert Psuja) wykonali prace na konkurs „Klasztor w sercu miasta”
Link do strony z bibliografią i netografią

przejdź na górę strony