DOKUMENTY

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie

 

Program wychowania i profilaktyki

Konwencja Praw Dziecka

 

Program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

 

ETYKA w naszej szkole:

(założenia, cele i tematyka)