Co nas wyróżnia?

Jesteśmy szkołą, w której cała społeczność szkolna, Nauczyciele, Rodzice oraz Uczniowie podejmują świadome działania, aby rozwijać i wspierać zdrowy styl życia. Każdego dnia dbamy o porcję właściwego odżywiania i dawkę ruchu dla podtrzymania właściwej kondycji.

 

Zdrowo się odżywiamy

Z przeprowadzonej na początku przygotowań działań do ponownego starania się o certyfikat ankiety, wynikało, że 60%uczniów nie odżywia się zgodnie z zaleceniami dietetycznymi, często sięga po niezdrowe produkty i artykuły spożywcze. Uczniowie zamiast wartościowych produktów na drugie śniadania i szkolne przekąski przynosili chipsy, słodycze, paczki. Z rozmów przeprowadzonych z nauczycielami pełniącymi dyżur na stołówce szkolnej wynikało, że duża część uczniów nie je surówek i sałatek, które każdego dnia stanowią zdrowy dodatek do drugiego dania.

Uznaliśmy ten problem za ważny, ze względu na wyniki diagnozy i fakt, że dieta w okresie wczesnoszkolnym jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka, jego możliwości rozwojowe a co za tym idzie osiągnięcia szkolne.

Główną przyczyną zaistniałego problemu była niewłaściwa i niewystarczająca wiedza wśród uczniów na temat zdrowego żywienia, roli produktów spożywczych i ich znaczenia na funkcjonowanie i działanie organizmu. Kolejną przyczyną był brak prawidłowych nawyków sięgania po zdrowe i świeże artykuły spożywcze. Nie bez znaczenia jest też wpływ kampanii reklamowych zachęcających do zakupu i jedzenia chipsów, słodyczy i innych wysoko kalorycznych przekąsek.

Za najistotniejsze sposoby rozwiązania tego problemu uznaliśmy:

·        Dostarczenie uczniom wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania

·        Wpracowanie u uczniów zdrowych nawyków żywieniowych

·        Organizacja ciekawych zajęć dla uczniów z zakresu tematyki prozdrowotnej

·        Uświadomienie uczniom i rodzicom wpływu niezdrowego odżywiania dziecka na jego organizm

Zadania te realizujemy na zajęciach świetlicowych, lekcjach ze środowiska i przyrody. Organizujemy specjalne Noce w szkole, podczas, których uczniowie dowiadują się o roli odżywiania, samodzielnie uczą się komponować zdrowe posiłki i bawią ze wspólnie podczas sportowych zmagań. Atrakcją jest nocne pływanie w basenie, nauka sztuk cyrkowych, szkolna gra z patronem tego spotkania – Kaziem Zdrówko. Fotorelacje z tych działań w zakładce wydarzenia.

Lubimy ruch ,rekreację i ciekawe lekcje wychowania fizycznego

 Z drugiej ankiety, jaką przeprowadzono na początku programu, wynikało, że 70% uczniów spędza czas wolny od obowiązków i zajęć szkolnych i przed komputerem lub telewizorem. W czasie, w, którym mogliby pobiegać, pograć w różne gry ruchowe wolą biernie oglądać programy lub grać w gry komputerowe lub odwiedzać portale społecznościowe.

Główną przyczyną zaistniałego problemu jest duża popularność wśród dzieci i młodzieży gier komputerowych. Wiele z nich jest modna i „należy” je znać i grać w nie, by nie doznać wykluczenia z grupy rówieśników. Podobnie przynależność do popularnych portali społecznościowych powoduje zmniejszenie czasu na ruch i rekreację. Uczniowie deklarują, że chętnie spędzają czas na formach internetowych, rozmawiając z rówieśnikami, kreując swój wizerunek poprzez zamieszczane tam galerie. Działania te w znacznym stopniu zaburzają rytm dnia, zabierają czas, jaki młodzi ludzie mogliby poświęcić na zajęcia ruchowe w plenerze.

Uznaliśmy, ten problem za ważny ze względu ma wynik diagnozy i fakt, że brak ruchu lub jego niewielka ilość prowadzą do groźnych chorób, pogarszają ogólna kondycję i wydolność uczniów.

 

Za najistotniejsze sposoby rozwiązania tego problemu uznaliśmy:

 

·        Wzrost atrakcyjności zajęć lekcji wychowania fizycznego.

·        Włączenie do działań propagujących sport i ruch rodziców i społeczność lokalną.

·        Rozpropagowywanie zdrowego stylu życia poprzez działania rekreacyjne, informacyjne.

·        Monitorowanie wzrostu aktywności fizycznej i sprawności ruchowej uczniów.

·        Zwiększenie udziału uczniów w różnego rodzaju zawodach i turniejach sportowych.

·        Poszerzenie ofert szkoły o stworzenie klas o profilach sportowych.

·        Podejmowanie działań mających na celu propagowanie rowerów, jako zdrowego środka lokomocji.

 Działania w tym obszarze to duży nacisk na uatrakcyjnienie zajęć z wychowania fizycznego: przystąpienie naszych nauczycieli do programu „WF-z klasą”, wzbogacenia zajęć o spotkania z mistrzami sportu, duża ilość szkolnych i międzyszkolnych zawodów sportowych. Naszą chlubą są szkolne Mini olimpiady organizowane od 9 lat. Zapraszamy na nie wszystkie lubelskie szkoły by wspólnie bawić się na sportowo. Mamy również klasy o profilach koszykarskim i pływackim. Uczniowie z tych klas każdego roku zajmują czołowe lokaty w zawodach i turniejach dla klas profilowanych.