W marcu rozmawialiśmy, jak to było dawniej, o różnych wynalazkach, urządzeniach ułatwiających codzienne czynności, funkcjach i budowie przedmiotów dawniej i dziś. Porównywaliśmy krainy ciepła i mrozu, wyjaśnialiśmy, skąd się bierze ciepło w naszych domach, przeprowadzaliśmy różne eksperymenty. Najwięcej radości sprawiło nam doświadczenie z erupcją wulkanu! Mówiliśmy o wiośnie, budzącej się do życia przyrodzie, marcowej pogodzie i stosownym do niej ubieraniu się. Chłopców zaciekawili szczególnie kosmonauci, piloci, gwiazdy i podróże kosmiczne.
W Leroy Merlin uczestniczyliśmy w akcji Dzieciaki-Sadzeniaki – uczyliśmy się pielęgnacji roślinek. Świętowaliśmy Dzień Kobiet – święto pań i dziewczynek. Zwiedzaliśmy lubelskie Stare Miasto i gościliśmy w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, gdzie podczas warsztatów artystycznych wykonaliśmy piękne pisanki.
Poznaliśmy litery r, R, f, F, u, U, s, S. Wyróżnialiśmy głoski w nagłosie i wygłosie, uzupełnialiśmy krzyżówki obrazkowe, wpisywaliśmy litery w odpowiednich miejscach modelu literowego wyrazów, tworzyliśmy przymiotniki, przeliczaliśmy wyrazy w zdaniu oraz układaliśmy zdania z wyrazów i odczytywaliśmy je.
Poznaliśmy również liczby 7 i 8. Przeliczaliśmy od lewej do prawej i od prawej do lewej, dopełnialiśmy do wskazanej liczby, dodawaliśmy w dostępnym zakresie. Porównywaliśmy długości, kontynuowaliśmy rytmy, próbowaliśmy odczytywać temperaturę dodatnią i ujemną. Pojawiły się pojęcia symetria i oś symetrii.
Nie zabrakło też zabaw (słownych, ruchowych i muzyczno- ruchowych, konstrukcyjnych, rytmicznych przy muzyce, z chustą), dzięki którym ćwiczyliśmy koordynację ruchową
i spostrzegawczość. Prace plastyczne i techniczne rozwijały naszą sprawność manualną.


DSC06707 DSC06709 DSC06710 DSC06711 DSC06713 DSC06794 DSC06798 DSC06802 DSC06805 DSC06806 DSC06810 DSC06811 DSC06812 DSC06835 DSC06840 DSC06842 DSC06843 DSC06851 DSC06854 DSC06855 DSC06856 DSC06859 DSC06862 DSC06864 DSC06866 DSC06870 DSC06871 DSC06879 DSC06952 DSC06953 DSC06954 DSC06976 DSC07072 DSC07073 jquery lightbox with slideshowby VisualLightBox.com v6.1