W kwietniu opisywaliśmy zdrowy styl życia i poszerzaliśmy wiedzę o prawidłowym odżywianiu. Robiliśmy wiosenną sałatkę. Rozmawialiśmy o Świętach Wielkanocnych, koszyczku
i tradycjach wielkanocnych oraz przygotowaniach do Świąt. Mówiliśmy o pracy rolnika, zwierzętach gospodarskich i produktach, które dzięki nim powstają. Dyskutowaliśmy na temat gościnności i zasad dobrego zachowania. Spisaliśmy nasze zasady i każdy z nas zobowiązał się do przestrzegania ich.
Odbyliśmy wycieczkę na Arenę Lublin (niestety z przyczyn technicznych nie mamy zdjęć ).
Poznaliśmy litery g, G, ł, Ł, c, C oraz liczbę 0 i symbole <, >, = Ćwiczyliśmy analizę i syntezę wyrazową, szukaliśmy rymów. Rozwijaliśmy kompetencję językową. Czytaliśmy zdania wyrazowo- obrazkowe. Utrwalaliśmy pojęcia nad, pod, najwyżej, najniżej, pomiędzy, z prawej strony, z lewej strony. Przeliczaliśmy i porównywaliśmy zbiory, klasyfikowaliśmy z uwzględnieniem podanych kryteriów, doskonaliliśmy umiejętność dodawania i odejmowania w zakresie 8, utrwalaliśmy liczebniki porządkowe.
Ćwiczyliśmy spostrzegawczość i pamięć, rozwijaliśmy myślenie przyczynowo-skutkowe. Rozwijaliśmy kreatywność, poczucie rytmu, myślenie logiczne. Poprzez uczestniczenie w pracach plastycznych i technicznych kształtowaliśmy umiejętności twórcze i rozwijaliśmy umiejętności manualne.

DSCN6630 DSCN6631 DSCN6632 DSCN6633 DSCN6634 DSCN6635 DSCN6636 DSCN6637 DSCN6638 DSCN6639 DSCN6641 DSCN6643 DSCN6654 DSCN6655 jquery lightbox with slideshowby VisualLightBox.com v6.1